ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2554)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2553  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  ประจำปี 2553  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน