สอย

              คำสอย     ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและตายตัว     ไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวอักษรจำนวนวรรค  การสัมผัส  ทั้งนี้เพราะวรรณกรรมคำสอย  เป็นวรรณกรรมของชาวบ้าน  จึงไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ตายตัว  จากบริบทสั้นๆ จะทำให้เห็นภาพรวมของสอยได้ชัดเจนขึ้น

“ ของมักผู้เฒ่า   ของเก่าหมอลำ

ของคะลำเจ้าหัว   ของนัวผู้บ่าว

ของผู้สาวอยากอาย   ของฮ้ายผู้ฮั่งมี

ของดีไทยบ้าน ”  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน