ลักษณะของผู้ที่เจริญก้าวหน้าและน่ารัก

               ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิต  การงาน  และหวังให้ตนเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนทั่วไป   ก็พึงพยายามเพาะลักษณะนิสัยดังกล่าวข้างล่างนี้ให้เกิดขึ้นในตน   ก็จะมีความสุขและความเจริญรุ่งเรือง  ในที่ทุกสถาน  ในกาลทุกเมื่อ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน