ภาพในอดีต/ชีวิตกับการเดินทาง

ภาพในอดีต-ชีวิตกับการเดินทาง

12345678

กราบสรีระสังขารพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) จังหวัดสิงห์บุรี 3 มีนาคม 2559
ในชีวิตของเราทุกคน  จากจุดเริ่มต้นแห่งชีวิต  ได้เดินทางผ่านห้วงเวลาของชีวิต  ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้  ทั้งดีและไม่ดีด้วยกันทุกคน  กาลเวลาที่เราเดินผ่าน  หรือกำลังจะผ่านหากมองแล้วเราอาจกลับย้อนมาในจุดเดิม  แต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้ซ้ำที่เดิม  เพราะการที่แต่ละบุคคลได้รับการบ่มเพาะเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการงาน  ด้านจิตใจ  หรือความเป็นอยู่ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม  ทำให้แต่ละนาที  แต่ละชั่วโมง  แต่ละวันหรือแต่ละปีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ  หากแต่เราไม่ได้สังเกตเอง  นี่คือชีวิตที่เราทุกคนต้องสร้าง  ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกด้าน  ในช่วงแต่ละวัน  แต่ละปี  เราจึงควรทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวของเราเอง…

รามคำแหง


5678IMG_4865Picture 001Picture 002Picture 013Picture 014Picture 015Picture 016Picture 01361314DSC01234IMG_1331


ล่องแพจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2549


พระธาตุดอยสุเทพ


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


บ้านม้งดอยปุยมีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน