ทางแห่งความเจริญ

              การรักษาศิริ  8 ประการ  จะนำผู้รักษาไปสู่ความเจริญ  เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต  ข้าทาส  กรรมกร  ศัตรูทั้งปวงไม่สามารถที่จะทำร้าย  หรือทำอันตรายได้  ถือได้ว่าเป็นทางแห่งความเจริญมี  8 ประการ ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน