การฌาปนกิจศพผู้วายชนม์(อาลัยพี่ชาย)

รวมคำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

 ต้องขออภัยท่านผู้รู้ และผู้ที่เป็นเจ้าของคำกลอนข้างล่างนี้ ในการนำออกเผยแพร่ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป จะปฎิบัติอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นครับ ขอดวงวิญญาณของท่านผู้ล่วงลับกลับสู่สวรรค์….
♥♥♥อนุสรณ์ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)  คุณแม่หวัน คิดเข่ม ณ เมรุวัดพวงสว่างอรุณ บ้านหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลืกดาวน์โหลด

♥♥♥อนุสรณ์ งานฌาปนกิจ คุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว ณ เมรุวัดโพธิ์ทอง บ้านหนองตะครอง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

♥♥♥กำหนดการ/ขั้นตอนในการจัดงานฌาปนกิจศพ  คลิกดาวน์โหลด 

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-อาลัยพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-ขอขมาพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการ/ขั้นตอน การฌาปนกิจ

-         พระเทศน์  สวดมาติกา

-         แนะนำบุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน

-         ทอดผ้าบังสุกุล  (เชิญทีละชุด)

-         อ่านประวัติ   เป็นบุตรของ…พี่น้อง…การศึกษา…อุปสมบท…

ทหาร…อาชีพ…สมรส…บุตร/ธิดา…ได้รับเลือกเป็น…ผลงาน…

การรักษา การเสียชีวิต

-         คำกลอนอาลัย (ถ้ามี)

-         ยืนไว้อาลัย  1  นาที

-         ทอดผ้ามหาบังสุกุล

-         เชิญพระคุณเจ้าวางดอกไม้จันท์  ตามด้วยพระสงฆ์ในเต้นท์

แขกผู้มีเกียรติ  ตามด้วยบุคคลทั่วไป

-         ล้างหน้าศพ

-         ทำการฌาปนกิจ  (เผา)

-         ขอบคุณผู้มาร่วมงาน

-         เชิญรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพ

-         เสร็จพิธี

…………………………………………………………………………………………….

…อาลัยพี่ชาย (พี่สำอางค์ อุทัยประดิษฐ์)…

มิใช่เพียงเป็นผู้เคยรู้จัก

แต่คือหลักหัวใจในทุกที่

มากความรักเมตตาเอื้ออารี

อยู่ในกรอบประเพณีที่สมควร

ยังจำซึ้งตรึงใจไม่เคยเลืือน

เป็นพี่เพื่อนเป็นครูดูครบถ้วน

เป็นผู้คอยระวังภัยทั้งมวล

ยิ่งทบทวนยิ่งเห็นความเป็นจริง

ด้วยความดีมีพร้อมน้อมเคารพ

พี่จงพบสุคติวิเศษยิ่ง

กุศลใดที่เคยสร้างขออ้างอิง

เชิญขวัญมิ่งสู่เมืองฟ้าด้วยอาลัย…

……………………………………………………………………….

ประวัติพ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์ คลิกดาวน์โหลด

ประวัติพ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์ (ขนาดไฟล์ 46.3 MB) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

ประวัติพ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์ (ขนาดไฟล์ 108 MB) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

ภาพของพี่ที่ถ่ายคู่กับพ่อแม่ เมื่อปี พ.ศ.2526

การขอพรพ่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 (11 สิงหาคม 2556)

การขอพรพ่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 (11 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

รดน้ำขอพรพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ (15 เมษายน 2556)

ภาพในอดีต 

รดน้ำขอพรพ่อแม่ 

พี่ได้ชวนน้อง ๆ รดน้ำขอพรพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ (15 เมษายน 2553)

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2555  พ่อแม่ได้ทำบุญบ้านและบังสุกุลอุทิศหาผู้วายชนม์

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน