วิถีชีวิตคนอีสาน-ช่องทางทำกิน

วิถีชีวิตคนอีสาน


วิถีชีวิตคนอีสาน-ช่องทางทำกิน


“ขุดปู” วิถีชีวิตของชาวอีสาน เพื่อความอยู่รอด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

“ขุดปู” วิถีชีวิตของชาวอีสาน เพื่อความอยู่รอด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

“ขุดปู” วิถีชีวิตของชาวอีสาน เพื่อความอยู่รอด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การใส่บาตรอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1
การใส่บาตรอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2


ทุ่งดอกจานอีสานบ้านเฮา ขนาดไฟล์ 6.42 MB. ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

ทุ่งดอกจานอีสานบ้านเฮขนาดไฟล์ 7.46 MB. ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

เพลงดอกจาน พรศักดิ์ ส่องแสง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด


วิธีการจับค้างคาว (เกียละวีก) ข้อมูลโดย…คนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

วิธีการจับค้างคาว (เกียละวีก) ข้อมูลโดย…คนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2


……………………………………………………………………………………………………………

การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด


วิธีจับแมงดาตำบลโนนธาตุ (4 มกราคม 2557) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด


การทำบุญตักบาตรเฮือน (27 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

นิทานก้อม กินต้มไก่

นิทานก้อม ชุดหลวงพ่อข้าวแห้ง

อีสานบ้านเฮา HD

การใส่บาตรอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอีสาน วิถีชีวิตคนอีสาน

รู้เรื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก อีสานบ้านเฮา

การย้ายโอ่งอาชีพของคนอีสาน การย้ายโอ่งคลิก

คนอีสานกับเสียงลำ ลำล่องชีวิตชาวนา

วิธีการหาปลาของคนอีสาน มคลิปคลิกดาวน์โหลด 1


บทเพลงเกี่ยวชาวอีสาน อีสานบ้านเฮา

วิถีชีวิตคนอีสาน สวรรค์บ้านนา

นักปราชญ์โบราณแบ่งช่วงชีวิตของคนอีสานออกเป็น 3 ช่วง

1) ช่วงปฐมวัย  เป็นวัยแข็งแรงและกำลังทำงาน

2) ช่วงมัชฌิมวัย คือวัยกลางคนมีการทำงานเป็นที่เรียบร้อย

3) ช่วงปัจฉิมวัย เป็นวัยสุดท้ายของบั้นปลายของชีวิต ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน    เป็นที่พึ่งของผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ลุน ต้องทำตนให้อยู่ในศีลกินในธรรม ถ้าเป็นผู้ชายอีสานส่วนมากจะต้องบวชเรียนเขียนอ่าน คนที่ได้บวชได้เรียน  คนส่วนมากจะนับถือ มีคำพังเพยของภาคอีสาน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

“ทาม” ซุปเปอร์มาร์เก็ตชนบทอีสาน   (จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับที่ 12062 วันอาทิตย์ที่ 20  มีนาคม  พ.ศ.2554) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จับปลาสระนาโคก ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

คนหาปลา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

นาแล้งตำบลโนนธาตุ ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

ชีวิตชาวนาอีสานฝนแล้ง  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

คนอีสานกับเสียงแคน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

วิธีการจับปลาของคนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

วิ ธีการแทงปลาไหลของคนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

วิธีการสระปลาแบบเก่าของคนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน