วิถีชีวิตคนอีสาน-ช่องทางทำกิน

 วิถีชีวิตคนอีสาน

 หาปลากินข้าวป่ากับคนอีสาน


 หาปลากินข้าวป่ากับคนอีสาน 25 พฤษภาคม 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 หาปลากินข้าวป่ากับคนอีสาน 25 พฤษภาคม 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 หาปลากินข้าวป่ากับคนอีสาน 25 พฤษภาคม 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 หาปลากินข้าวป่ากับคนอีสาน 25 พฤษภาคม 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

 วิถีชีวิตคนอีสาน-สาฟ้าออกจากนา ประจำปี 2557

 วิถีชีวิตคนอีสาน-สาฟ้าออกจากนา ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 วิถีชีวิตคนอีสาน-สาฟ้าออกจากนา ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 วิถีชีวิตคนอีสาน-สาฟ้าออกจากนา ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 วิถีชีวิตคนอีสาน-สาฟ้าออกจากนา ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 วิถีชีวิตคนอีสาน-การเลี้ยงปู่ตา ประจำปี 2557
 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 6) นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ”คนอีสาน” ได้ร่วมกิจกรรมที่ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันจัดพิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดขึ้นทุกปี  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านก่อนที่จะถึงฤดูทำนา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-การสวดมนต์ไหว้พระ -การนำสุราอาหารหรือต้มไก่ไปถวย (บวงสรวง) ในกรณีที่มีการบ๋าหรือบนไว้

-มีการผูกข้อมือ(ผูกแขน) ชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

-จุดบั้งไฟถวย (ถวาย) ปู่ตา/มีการฟ้อนรำสนุกสนานรื่นเริง/ดูคางไก่

-รับประทานอาหารร่วมกัน/เสร็จพิธี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 วิถีชีวิตคนอีสาน-ช่องทางทำกิน


 “ขุดปู” วิถีชีวิตของชาวอีสาน เพื่อความอยู่รอด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 “ขุดปู” วิถีชีวิตของชาวอีสาน เพื่อความอยู่รอด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 “ขุดปู” วิถีชีวิตของชาวอีสาน เพื่อความอยู่รอด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3


 การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1
 การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2


 ทุ่งดอกจานอีสานบ้านเฮา ขนาดไฟล์ 6.42 MB. ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

 ทุ่งดอกจานอีสานบ้านเฮขนาดไฟล์ 7.46 MB. ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

 เพลงดอกจาน พรศักดิ์ ส่องแสง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด


 วิธีการจับค้างคาว (เกียละวีก) ข้อมูลโดย…คนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 วิธีการจับค้างคาว (เกียละวีก) ข้อมูลโดย…คนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2


……………………………………………………………………………………………………………

การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

 การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

 การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

 การต้มเกลือภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด


 วิธีจับแมงดาตำบลโนนธาตุ (4 มกราคม 2557) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด


 การทำบุญตักบาตรเฮือน (27 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 นิทานก้อม กินต้มไก่

 นิทานก้อม ชุดหลวงพ่อข้าวแห้ง

 อีสานบ้านเฮา HD

 การใส่บาตรอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอีสาน วิถีชีวิตคนอีสาน

 รู้เรื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก อีสานบ้านเฮา

 การย้ายโอ่งอาชีพของคนอีสาน การย้ายโอ่งคลิก

สปอตการขายเครื่องในวัว คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

 คนอีสานกับเสียงลำ ลำล่องชีวิตชาวนา

 วิธีการหาปลาของคนอีสาน มคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 บทเพลงเกี่ยวชาวอีสาน อีสานบ้านเฮา

 วิถีชีวิตคนอีสาน สวรรค์บ้านนา

 นักปราชญ์โบราณแบ่งช่วงชีวิตของคนอีสานออกเป็น 3 ช่วง

1) ช่วงปฐมวัย  เป็นวัยแข็งแรงและกำลังทำงาน

2) ช่วงมัชฌิมวัย คือวัยกลางคนมีการทำงานเป็นที่เรียบร้อย

3) ช่วงปัจฉิมวัย เป็นวัยสุดท้ายของบั้นปลายของชีวิต ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน    เป็นที่พึ่งของผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ลุน ต้องทำตนให้อยู่ในศีลกินในธรรม ถ้าเป็นผู้ชายอีสานส่วนมากจะต้องบวชเรียนเขียนอ่าน คนที่ได้บวชได้เรียน  คนส่วนมากจะนับถือ มีคำพังเพยของภาคอีสาน ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 “ทาม” ซุปเปอร์มาร์เก็ตชนบทอีสาน   (จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับที่ 12062 วันอาทิตย์ที่ 20  มีนาคม  พ.ศ.2554) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 จับปลาสระนาโคก ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 คนหาปลา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 นาแล้งตำบลโนนธาตุ ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 ชีวิตชาวนาอีสานฝนแล้ง  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 คนอีสานกับเสียงแคน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 การทอดแหหาปลาคลายร้อนวิถีชีวิตของคนอืสาน  คลิกดาวน์โหลด 1

 การทอดแหหาปลาคลายร้อนวิถีชีวิตของคนอืสาน คลิกดาวน์โหลด 2

 วิธีการจับปลาของคนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 วิธีการแทงปลาไหลของคนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 วิธีการสระปลาแบบเก่าของคนอีสาน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน