ศาลพระภูมิ อบต.โนนธาตุ

สาธุ! รู้ไหมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนใช้ธูปกี่ดอก…?

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 6 มี.ค. 2558 06:05
  • 79,178 ครั้ง

เคยงงไหมว่า เวลาเราจุดธูป บูชาพระ บูชาเทพ ไหว้เจ้า บูชาโน่น นี่ นั่น กระทั่งไหว้สัมภเวสีธรรมดา ไหว้ศาลตายายยังสับสนไหมว่าเราต้องใช้ธูปกี่ดอกกัน เพื่อความเป็นมงคลให้กับ ชีวิต ไทยรัฐออนไลน์พาไปหาคำตอบมาให้…

ธูป 1 ดอก : เป็นเรื่องของการเน้นหรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน

ธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร

ธูป 3 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คนไหวัพระ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 5 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์

ธูป 6 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุกำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ทำบุญกันเถอะ ทำบุญกัน

ธูป 7 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

ธูป 8 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการเสริมดวง (คนที่เกิดวันอังคาร)

ธูป 9 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ รุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ

ธูป 10 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันเสาร์)

จุดธูปเตรียมไหว้

ธูป 11 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง

ธูป 12 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวง (คนที่เกิดวันพุธกลางคืน)

ธูป 13 ดอก : ไม่นิยมจุด

ธูป 14 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์

ธูป 15 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันจันทร์)

ธูป 16 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพรหม ฯลฯ (ใช้จุดกลางแจ้ง จุดธูปเทพเทวดา ทั้งสิบหกชั้นฟ้าด้วย)

ธูป 17 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพุธ)

ควันธูปลอยสวยงาม

ธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุด

ธูป 19 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

ธูป 20 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 21 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีเบิกพระแม่ธรณี) และการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันศุกร์)

ธูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ (การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 1 โลกมนุษย์)

ขอให้โชคดี ขอพร

ธูป 38 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม

ธูป 39 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ

ธูป 56 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณพระพุทธเจ้า

ธูป 108 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตา และบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้า

ขณะที่รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการ นักโบราณคดีชื่อดัง กล่าวผ่านไทยรัฐออนไลน์สั้นๆ ว่าจำนวนของธูปนั้นเป็นตำนานความเชื่อเป็นประเพณีที่มีมานาน โดยส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมจุดธูปเลขคี่ ส่วนคนจีนมักจะจุดเลขคู่ส่วนใหญ่

‘คนไทยนิยมเลขคี่เพราะเลขคี่เพราะมีความเป็นมงคล จำนวนดอก 1 – 3 – 5 – 7 – 9 แต่จะจำนวนลดหลั่นตามสถานภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ส่วน 108 ดอก ซึ่งน่าจะมากที่สุดมันเป็นมงคล เป็นเลขมงคลซึ่งเป็นตอนหลังที่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นมา ซึ่งกี่ดอกๆ ก็ขึ้นอยู่กับตำนานท้องถิ่น เวลาคนจะสร้างอะไรก็ต้องสร้างตำนานขึ้นมาเพื่อสร้างให้เหตุผลว่าทำไมแค่นั้น เอง’ นักประวัติศาสตร์ชื่อดังกล่าวสรุป

ขอบคุณข้อมูล หนังสือ คัมภีร์ พิธีกรรมแบบโบราณของไทย

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/484664

ศาลพระภูมิ อบต.โนนธาตุ

การไหว้ศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  การตั้งเครื่องเซ่นไหว้ พระภูมิเจ้าที่ ด้วยเครื่องเซ่น คือ ผลไม้ 3 อย่าง ธูป 7 ดอก ซึ่งความหมายของธูปเจ็ดดอกนั้น หมายถึงความคุ้มครองทั้งเจ็ดวันใน 1 สัปดาห์  หรือ  9  ดอก นับเป็นจำนวนธูปที่นิยมในการไหว้ทั้งพระทั้งเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ด้วยคนไทยถือว่าเลข 9 เป็นเลขมงคลหมายถึงความเจริญก้าวหน้า (จากหนังสือมูลมังดั้งเดิม ฉบับคำภีร์พราหมน์-ผญาสอนพรทิพย์ หน้า 103 โดย สีน้ำ จันทร์เพ็ญ และทีมงาน) ผลไม้ควรเป็น กล้วย ส้ม มะพร้าวอ่อน หรือผลไม้ทุกประเภท ที่สามารถหาได้สะดวกในการไหว้ทั้งพระทั้งเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วย  แล้วล้างให้สะอาด อธิษฐานจิต บอกว่า ถ้าหากลูกเคยล่วงเกินด้วยประการใดก็ตาม ขออย่าได้ถือโทษเอาผิด ขอให้ยกโทษให้ลูกด้วย เพราะว่า อาจจะเคยล่วงเกินเอาไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อนหน้านี้    จากนั้นก็เชิญท่านรับเครื่องเซ่น  และอธิฐานขอ เมื่อธูปหมดดอก ให้อธิษฐานว่า ขออัญเชิญท่านเทพทุกท่าน เสด็จกลับสู่ที่สิงสถิตของแต่ละท่านเทอญ  ส่วนเครื่องเซ่น ข้าพเจ้า จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การไหว้ศาลพระภูมิ  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   คุณพ่อพูน  นาสิงห์  บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้เล่าให้ฟังว่า  เดิมนั้น บริเวณที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มี  ยายโหม่ง เป็นเจ้าที่ มีลูกสาว 2 คน คือ โป่งและวงเดือน เป็นผู้รักษา  จึงได้สร้างศาลพระภูมิขึ้น เวลามีเทศกาลที่สำคัญ หรือมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ จะมีการเลี้ยงหรือบอกกล่าว  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ใน 1 ปี  จะมีการเลี้ยงกี่ครั้งก็ได้  (สำหรับการจุดธูปและวิธีการไหว้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล)
การไหว้ศาลพระภูมิ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน