อาลัย…คุณพ่อสมาน ประทุมวิง

1503931072273IMG_2510IMG_2532IMG_2549IMG_2610IMG_2633IMG_2657IMG_2549วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้มีพิธีฌาปนกิจศพของคุณพ่อสมาน  ประทุมวิง ณ เมรุวัดสำราญจิตร โดยมี  ท่านอาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและญาติมิตรที่เคารพนับถือทุกคณะ ทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่กรุณานำพวงหรีดและดอกไม้มาเคารพศพ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  ตลอดจนเสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ และมาร่วมในงานฌาปนกิจศพของคุณพ่อในครั้งนี้  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอให้กุศลและผลบุญส่วนนี้ จงเกื้อกูลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติและสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีทุกท่าน เทอญ

คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2484 ที่บ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นบุตรของ  คุณพ่อวันดี-คุณแม่ปาน ประทุมวิง   คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา จำนวน 4 คน  ดังนี้

1.คุณพ่อสมาน   ประทุมวิง       ผู้วายชนม์

2.คุณพ่อวาน      ประทุมวิง      เสียชีวิตแล้ว

3.คุณแม่ทองมี    มอไธสง

4.คุณพ่อทองสุข  ประทุมวิง

ประวัติการศึกษา

คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ชีวิตการครองเรือน

คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง  สมรสกับ  คุณแม่อมร  ประทุมวิง (สกุลเดิม ดวงเข็ม)  เมื่อปี พ.ศ.2507 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 41 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ท่านได้ครองเรือนด้วยความรัก ห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน ขยันทำมาหากิน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ มีบุตร-ธิดา ร่วมกัน 4 คน ดังนี้

1.นายชาญวิทย์ ประทุมวิง สมรสกับ นางอุทัย ประทุมวิง ปัจจุบันอยู่ที่ บ้านเลขที่ 136 บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

2.นายโชคชัย ประทุมวิง  สมรสกับ  นางไพรวรรณ  ประทุมวิง ปัจจุบันอยู่ที่บ้านเลขที่ 121 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3.นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์ สมรสกับ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) ปัจจุบันอยู่ที่บ้านเลขที่ 41 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

4.นายสุรชาติ  ประทุมวิง  สมรสกับ  นางอุไรวรรณ  ประทุมวิง ปัจจุบันอยู่ที่ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

การดำเนินชีวิต

คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง  เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆ ประกอบอาชีพด้วยความมานะอดทน ซื่อสัตย์สุจริต ได้อบรมสั่งสอนลูกๆ ทุกคน ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้รู้จักทำงาน ประหยัดรู้จักเก็บออม ท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นหมอทำน้ำมนต์ คุณพ่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง  จึงเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของลูกหลาน ญาติ และบุคคลทั่วไป

ประวัติการทำงาน

-วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2505 เข้ารับราชการทหาร เป็นพลทหารกองประจำการ ที่ค่ายศรีพัชรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  อัตราเงินเดือนๆ ละ 50.- บาท

-วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2532 ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำตำบลโนนธาตุ

-วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2542 ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ค่าตอบแทนเดือนละ 1,900.- บาท และร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสำราญ

-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544  ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

คำพ่อสอน

1.ให้อยู่แบบพอเพียง รู้จักประหยัด เก็บออม

2.ไม่พูดซ้ำคำเดิม หรือพูดเรื่องเก่า เพราะจะทำให้ขัดใจกัน

3.การทำงานอย่าหักโหม ให้ทำไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก ถ้าไม่เสร็จวันหลังค่อยไปทำใหม่

กำหนดการฌาปนกิจ

ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ

ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ.2560

          เวลา 18.00 น.  สวดพระอภิธรรม

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น.  เคลื่อนศพไปยังเมรุวัดสำราญจิต

เวลา 13.00 น.  ฟังเทศน์อานิสงส์ 1 กัณฑ์

เวลา 14.00 น.  สวดมาติกา-ทอดผ้าบังสุกุล

เวลา 15.00 น.  ประชุมเพลิง

งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

หนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมาน  ประทุมวิง คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน