อาลัย คุณพ่อเคน อุทัยประดิษฐ์

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c2-คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ที่บ้านสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นบุตรของ คุณพ่อแหล่-คุณแม่สู อุทัยประดิษฐ์  มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา ทั้งหมด ๑๐ คน

การศึกษา

คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  ได้เข้าเรียนหนังสือที่ศาลาวัดสำราญจิต  บ้านสำราญ

ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ชีวิตการครองเรือน

คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  ได้สมรสกับ  คุณแม่นาง  อุทัยประดิษฐ์ (สกุลเดิม บุญทันเสน)  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ครองเรือนอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ  มีบุตร-ธิดา ร่วมกัน ๗ คน

การดำเนินชีวิต

คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆ  ประกอบอาชีพด้วยความมานะอดทน  ได้อบรมสั่งสอนลูกๆ ทุกคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  ให้รู้จักทำงาน ประหยัด รู้จักเก็บออม  คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  จึงเป็นที่เคารพนับถือ รักใคร่ ของลูกหลานตลอดจนญาติๆ ทั่วไป

คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์ ชอบดนตรีพื้นบ้านเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อปี พ.ศ.2512 ร่วมกับน้องชายคือ  คุณพ่อกุ  อุทัยประดิษฐ์  ได้อนุรักษ์ประเพณีไทยอีสาน  ได้มีการก่อตั้งคณะมโหรีขึ้น ได้ตั้งชื่อว่า “คณะสำราญรวมศิลป ” http://www.kknontat.com/somchai/?page_id=950

คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์ ประกอบแต่คุณงามความดี  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำบุญตักบาตร  สวดมนต์ รักษาศีล เป็นประจำ  และชาวบ้านได้ให้คุณพ่อเป็น “พ่อทายก” ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของลูกๆ เป็นอย่างมาก

คุณพ่อเคน  อุทัยประดิษฐ์  ได้จากลูกหลานไป เมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๔๒ น. สิริอายุ ๗๙ ปี ๓ เดือน ๑๓ วัน และจะทำการฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ เมรุวัดสำราญจิต  บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ในนามของเจ้าภาพ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติ และญาติสนิททุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมและนำพวงหรีดมาเคารพศพ มา ณ โอกาสนี้ (สมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ)

คำสอนผัว-คำสอนเมีย (คำสอนของพ่อ)

คุณพ่อเคน-คุณแม่นาง อุทัยประดิษฐ์ ให้ไว้ในวันเสาร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙

แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙

คำสอนผัว

๑. ผัวให้ฮู้ยกย่องเมียมิ่งของตน

๒. ผัวอย่าได้พาโลว่าเมียโตเป็นฮ้าย

๓. ผัวให้มีใจหมั่นให้มีใจสัตย์ซื่อ  ชู้เขี่ยข้างพันชั้นอย่าสิเหลียว

๔. ผัวให้เฮ็ดเวียกบ้านงานที่เบาหนัก  ให้ขยันขันแข็งอย่าสิเป็นคนคร้าน

๕. ผัวให้ฮู้เครื่องนุ่งของโต  เมียอย่าได้พาโลอยากได้หลายเหลือล้น  ให้มันสมกับหน้าสมกับตามันจั่งแมน  อย่าให้เขาเว้าพื้นอยากอายบ้านหมู่มวล

คำสอนเมีย

๑. เมียให้เฮ็ดเวียกบ้านการที่ของผัว

๒. ให้ฮับฮองมิตรสหายผัวที่มายามเยี่ยม

๓. ให้เมียมีใจหมั่นให้มีใจสัตย์ซื่อ  อย่ามีใจคดเลี้ยวมีชู้จากผัว

๔. ให้รักษาเอาไว้เงินคำผัวหามามอบ  อย่าเอาไปให้ชู้ให้แพงไว้ใช้ให้เป็น

๕. ให้เมียเฮ็ดเวียกบ้านการที่เบาหนัก  การหุงหาอาหารแผ่นแพรผืนผ้า  การกินใช้

แนวได๋ทุกอย่าง  กับทั้งเลี้ยงลูกน้อยคนใช้แขกตน

-ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเคน อุทัยประดิษฐ์ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

-อาลัย คุณพ่อเคน อุทัยประดิษฐ์ ชมคลิปทั้งหมด ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน