การทำบุญครบ 100 วัน คุณแม่สีดา ดวงเข็ม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ลูกหลานคุณแม่สีดา ดวงเข็ม  นำโดย  อาจารย์สุนทร-อาจารย์ประดับ  ดวงเข็ม  พ่อสมาน-แม่อมร  ประทุมวิง  พร้อมด้วยบุตรหลานทุกคนและชาวบ้านสำราญ  ได้ร่วมทำบุญครบ 100 วัน คุณแม่สีดา ดวงเข็ม  ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมดังนี้.-

1.การทำบุญโดยถวายเพลพระ  จำนวน 5 รูป

2.การถวายสังฆทานให้กับผู้ที่ล่วงลับ

3.การถวายฆ้อง จำนวน 1 ชุด  มูลค่า 3500 บาท  มีผู้ร่วมสมทบดังนี้

(1) ปลัดวีระศักดิ์  ชิดนอก  พร้อมครอบครัว   1,000 บาท

(2) นายพิษณุ  ภาระหันต์  พร้อมครอบครัว   500 บาท

(3) นางอภิญญา  หลินศรี  พร้อมครอบครัว  500 บาท

(4) รอง ผอ.หาญศึก  ภาระหันต์  พร้อมครอบครัว  500 บาท

(5) นายฐาดิลก  ชาญตะกั่ว  พร้อมครอบคร้ว  500 บาท

(ุ6) นางสาวยุวดี  ชาญตะกั่ว  500 บาท

4.การจัดซื้อพัดลม  จำนวน 3 ตัว มอบให้  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 ตัว  และมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 1 ตัว  มีผู้ร่วมสมทบดังนี้

(1) นายเฉลิมเกียรติ-นางชุติมา  ดวงเข็ม  จัดซื้อพัดลม 2 ตัว มูลค่า  2,000 บาท

(2) นายพิษณุ ภาระหันต์  นางอภิญญา หลินศรี  นางจงรักษ์ ผลวิลัย  นายหาญศึก ภาระหันต์  จัดซื้อพัดลม 1 ตัว  มูลค่า 1,000 บาท

4.มอบเงินให้ หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2,200 บาท มีผู้ร่วมสมทบดังนี้

(1) อบต.โชคชัย-นางไพรวัลย์  ประทุมวิง  200 บาท

(2) นายสฤษฏ์  ดวงเข็ม  พร้อมครอบครัว  1,500 บาท

(3)นายสมชาย-นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  500 บาท

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน