พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557

 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 6) นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ “คนอีสาน” ได้ร่วมกิจกรรมที่ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันจัดพิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดขึ้นทุกปี  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านก่อนที่จะถึงฤดูทำนา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-การสวดมนต์ไหว้พระ

-การนำสุราอาหารหรือต้มไก่ไปถวย (บวงสรวง) ในกรณีที่มีการบ๋าหรือบนไว้

-มีการผูกข้อมือ(ผูกแขน) ชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

-จุดบั้งไฟถวย (ถวาย) ปู่ตา/มีการฟ้อนรำสนุกสนานรื่นเริง/ดูคางไก่

-รับประทานอาหารร่วมกัน/เสร็จพิธี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 พิธีเลี้ยงปู่ตาบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน