การทำบุญฉลองศาลาการเปรียญวัดสำราญจิต

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2557 ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมทำบุญฉลองศาลาการเปรียญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสำราญจิต เพื่อเป็นสิริมงคลและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองสืบไป

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2557 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5)

เวลา  07.30 น.    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา  08.00 น. ต้อนรับผ้าป่าสามัคคีสายต่าง ๆ

เวลา  09.00 น.    ชมหมอลำกลอนซิ่งประยุกต์ตลอดวัน

เวลา  11.00 น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เชิญพุทธศาสนิกชนทำบุญตลอดวัน
เวลา  18.00 น.     พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

กลางคืนชมมวย “ศึกรวมน้ำใจฉลองศาลาการเปรียญเพื่อการกุศล”

วันที่  15  เมษายน พ.ศ.2557  (แรม 1 ค่ำ เดือน 5)
เวลา  07.00 น.     ถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ถวายผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

 ลำกลอนซิ่งประยุกต์ฉลองศาลาการเปรียญวัดสำราญจิต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 ลำกลอนซิ่งประยุกต์ฉลองศาลาการเปรียญวัดสำราญจิต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 ลำกลอนซิ่งประยุกต์ฉลองศาลาการเปรียญวัดสำราญจิต ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน