บุญผะเหวด-บุญกองหด บ้านสำราญ ปี 2557

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557 ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานบุญผะเหวด (พระเวส) และ ได้จัดพิธี”บุญกองหด”(สรงน้ำพระ) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เถราภิเษก จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญพระนิวัฒน์ อค.ค.ธม.โม ซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบให้ดำรงมั่นในพระพุทธศาสนา มีชาวบ้านเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ข้อมูลโดย…สมชาย อุทัยประดิษฐ์ (คนอีสาน) คลิกดาวน์โหลด

 “บุญผะเหวด” (พระเวส) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 “บุญกองหด”(สรงน้ำพระ) จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญพระนิวัฒน์ วัดสำราญจิต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 “บุญกองหด”(สรงน้ำพระ) จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญพระนิวัฒน์ วัดสำราญจิต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 “บุญกองหด”(สรงน้ำพระ) จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญพระนิวัฒน์ วัดสำราญจิต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 “บุญกองหด”(สรงน้ำพระ) จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญพระนิวัฒน์ วัดสำราญจิต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 “บุญกองหด”(สรงน้ำพระ) จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญพระนิวัฒน์ วัดสำราญจิต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 “บุญกองหด”(สรงน้ำพระ) จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญพระนิวัฒน์ วัดสำราญจิต ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน