พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนโครงการจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 2124 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” โดยกำหนดจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2556) ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เรียนเชิญ ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 48 คน นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ  และอำนวยความสะดวกโดยจัดหารถบัส 1 คัน สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 5

การออกเยื่ยมพื้นที่อำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีกำหนดออกตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  เพื่อจะได้นำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดเป็นกรอบการพัฒนาจังหวัดให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป  โดยกำหนดออกตรวจเยี่ยมใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

กำหนดการออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอ (ครั้งที่ 3) ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิก

ในการออกมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อรายงานอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 2 ปัญหา ดังนี้

รูปภาพ2รูปภาพ11.ปัญหาถนนลาดยางจากโรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ-บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองเม็กเนื่องจากถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

2.ปัญหาภัยแล้งแก้ไขโดยทำการขุดลอกหนองซองแมว บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำทุกปี ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

 แจ้งเลื่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ♥♥♥

 ตามที่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีกำหนดการออกเยี่ยมพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง เพื่อเยี่ยมเยือนและรับทราบปัญหาในพื้นที่นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนกำหนดการออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ออกไปก่อน สำหรับกำหนดการที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

IMG_0778IMG_0746IMG_0796IMG_0788 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นและคลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 567 ราย ได้โลหิต 245,450 ซี.ซี. และไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 101 คน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล เป็นการเสียสละหรือเป็นการทำบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง ตัวผู้บริจาคเองก็มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหาโลหิตจางใน คราวเดียวกันนี้ด้วย อนึ่ง ก่อนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต 1 วัน ท่านควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามปกติที่เคยประพฤติปฏิบัติ ให้งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเช้าวันที่ไปบริจาคโลหิต ก่อนออกจากบ้านควรรับประทานอาหารเช้า (อาหารเบาๆ ย่อยง่ายและไม่มีไขมัน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตคลิก อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโหลิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คลิกดาวน์โหลด

การรับบริจาคโลหิตของอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูลจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การรับบริจาคโลหิตของอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูลจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนในการบริจาคโลหิต ของ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รวม 85 คน (แยกเป็นรายหมู่บ้าน) คลิกดาวน์โหลด 

ตัวอย่างประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้บริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด 

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 622 คน ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/#!/sompong.jinathongthai

ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้บริหารระดับสูง

12 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 ฯพณฯ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ฯพณฯ นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ ฯพณฯ นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีกำหนดเดินทางมาร่วมงานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ของ พระมหายุทธพงษ์  ธีรปญญวา  ณ บ้านหนองไทร  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองไทร

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

อำเภอหนองสองห้อง ทำการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ณ บ้านหนองไทร ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

1234ชมภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ในงานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ของ พระมหายุทธพงษ์  ธีรปญญวา ณ บ้านหนองไทร ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด   

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

งานฉลองปริญญาบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

วันวิสาขบูชา 2556

วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่

1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
          เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา”
          เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส

2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
          หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
          สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ       

          ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ “ คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
          ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย
          ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา
3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
          เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
          เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/23220

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

1234วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการจัดตั้ง”ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ”ณ อาคารประชุมองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิด

   ”ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ” จะเป็นศูนย์กลางในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจของศูนย์ฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมเชิมสมานฉันท์ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ที่ว่า “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด ฟังเพลงเกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนคลิก

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น กับ อำเภอหนองสองห้อง (ดำเนินการในศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

 ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อปฏิบัติในการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท คลิกดาวน์โหลด 

 บัญชีรายชื่อประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

คู่มือประชาชน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปปท.)

สิทธิ…ขอรับสนับสนุนกองทุนยุติธรรม

สิทธิ…ได้รับคำปรึกษาทางกฎหมาย

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการดำเนินงานในศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

แบบบันทึกข้อเท็จจริงศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อ่านรายละเอียดคลิก 

แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และปรึกษากฎหมาย (เลิกใช้) อ่านรายละเอียดคลิก 

แบบบันทึกการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท อ่านรายละเอียดคลิก 

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน อ่านรายละเอียดคลิก 

ข้อมูลในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ (9 พฤษภาคม 2556)

นโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (ผอ.นิรันด์)

การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน (ผอ.คุมประพฤติ)

บทบาทของกระทรวงยุติธรรม  บทบาทงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน บทบาทภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

คำกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

คำกลาวรายงานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

คำกลาวของประธานในพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกระทรวงยุติธรรม

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคล  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 มี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 9 มิถุนายน 2489 เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ในโอกาศนั้นได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ต่อมาทางราชการจึงกำหนดในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติเนื่องในวันฉัตรมงคล

  1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
  2. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล
  3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

ผู้ปิดทองหลังพระ วันฉัตรมงคล วันที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2493 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP)

1234วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ณ ห้องประชุมเอราวัณ 1-2 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ จะได้นำมาปรับใช้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ที่มีกำหนดจัดตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น คลิกรายละเอียด 

คู่มือระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต DSI MAP คู่มือการศึกษา DSI MAP 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.google.co.th

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการหาตำแหน่งพิกัด  GPS (UTM) โดยใช้ DSI MAP คลิกรายละเอียด 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการหาตำแหน่งพิกัด GPS (wgs 84) โดยใช้ DSI MAP คลิกรายละเอียด

กำหนดการจัดตั้ง”ศูนย์ยุติธรรมชุมชน”ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556

IMG_6681วันที่ 24 เมษายน พ,ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการฝึกอบรมตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีผู้เข้าอบรม หมู่ที่ 1-11 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว

2.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน กินอยู่อย่างไรห่างไกลโรค

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชน

4.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

5.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

1234 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

คำกล่าวรายงานโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

คำกล่าวเปิดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556

IMG_6231IMG_6229IMG_6219DSC03103วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ” วันสงกรานต์ ” ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริง มีการรดน้ำดำหัว  โดยเฉพาะหนุ่มๆ สาวๆ จะสนุกกันเต็มที่เล่นสาดน้ำกันโดยไม่ถือเนื้อถือตัวเลย ในชนบทหลายแห่ง มีการเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ กัน อนึ่งวันนี้บางแห่งจะเริ่มจากวันที่ 13 เมษายน และมีการเล่นสนุกสนานไปราว ๆ 1 สัปดาห์ หรือกว่านั้น แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ระยะนี้จะมีการนำน้ำหอมเสื้อผ้าอาภรณ์ไปรดน้ำผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องที่เคารพนับถือและทางศาสนาก็จัดให้มีการบายศรีพระสงฆ์สมภารเจ้าวัด สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เท่าที่มีตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

3.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

4.เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ

5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน