การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 โรงพยาบาลขอนแก่น ในฐานะศูนย์สื่อสารและสั่งการประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในฐานะสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์สื่อสารและสั่งการประจำจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขต่อไป  ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ขอขอบคุณ คณะผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

นำเสนองานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (กู้ชีพโนนธาตุ 411) ขนาดไฟล์ 27.5 MB คลิกดาวน์โหลด 

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ขนาดไฟล์ 6.82 MB ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  

คำเตือน :โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยความปรานาดีของคณะผู้ตรวจเยี่ยม หมอลำชุดโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ฟังหมอลำคลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

ขอแสดงความยินดีกับกำนันตำบลโนนธาตุ คนใหม่

หลังจากการเสียชีวิตของ ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย  กำนันตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทำให้ตำแหน่งกำนันตำบลโนนธาตุ  และตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ว่างลง  ต่อมาได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง  ผลปรากฏว่า นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์  ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ด้วยคะแนน 205 คะแนน  และในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555  อำเภอหนองสองห้อง  ได้กำหนดให้มีการเลือกกำนันตำบลโนนธาตุ  โดยทำการเลือกจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ในการเลือกครั้งนี้   มีผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกำนันตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 คนได้แก่ นายชม ศรีอานเจน ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 และ นายเชาว์  ภิรมกิจ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 

            ผลการเลือกกำนันตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปรากฏว่า 

  1. นายชม  ศรีอานเจน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญ หมู่ที่ 4  ได้คะแนน  4  คะแนน
  2. นายเชาว์  ภิรมกิจ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่  7 ได้คะแนน 7 คะแนน ซึ่งถือว่า ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกกำนัน ตามประกาศลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

กระผม นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ผมขอสัญญาว่า  จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ทำงานให้หนักขึ้น  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  จะทำการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาตำบลโนนธาตุของเราให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ  

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม และได้มีการประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการประดับขีด ได้มอบโซฟา จำนวน 1 ชุด และ โพเดียม (สแตนด์กล่าวรายงาน) จำนวน 2 ตัว ให้กับอำเภอหนองสองห้องด้วย ซึ่งตำบลโนนธาตุ มีผู้ที่ได้รับการประดับขีด ดังนี้.-
1.นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ
2.นายวาโย เกียรตินอก สารวัตรกำนันตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ
3..นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
4.นายทินกร นานอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
5.นางกฤษณา คำเสมอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
6.นายบุญธรรม พวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2555 กำนันเชาว์-คุณศุภาภรณ์  ภิรมกิจ  ได้จัดงานฉลองรับตำแหน่งใหม่ ณ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก 

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. อำเภอหนองสองห้อง จะทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (กำนันเสียชีวิต) โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย  ผลการเลือกจะออกมาอย่างไร พรุ่งนี้ (13 กันยายน 2555) โปรดติดตาม

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 269/2555 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย (ผญ.8) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

จำนวนครัวเรือน

-จำนวนครัวเรือน      166     ครัวเรือน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกเป็น

-ชาย             จำนวน    289   คน

-หญิง            จำนวน    329   คน

-รวมทั้งสิ้น      จำนวน    618  คน

 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1. นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์     หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1

2. นางปิ่น  งิ้วลาย     หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2

ผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555)

1. นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์    หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1  ได้คะแนน  205  คะแนน

2. นางปิ่น  งิ้วลาย    หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2  ได้คะแนน  201  คะแนน

3. บัตรเสีย     จำนวน  6  บัตร

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

 หมายเหตุ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน จะทำการเลือกกำนัน ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 ท่านใดจะได้เป็นผู้นำของชาวตำบลโนนธาตุ โปรดติดตาม

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2555

วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้เข้ารับการอบรม เป็นกลุ่มอาชีพจาก หมู่ที่ 1-11 โดยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากปลา กล้วย และการเย็บผ้าเพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถผลิตได้ป็นมาตรฐาน สามารถนำออกขายสู่ตลาดได้มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีงานทำ ก่อให้เกิดรายได้

2.เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเน้นการนำออกขายสู่ท้องตลาด

3.เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชน

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/2556 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ตามคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 257/2555 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2555 ได้ทำการประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 หมู่ที่ 1-11 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แบบขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.01) ปี 2555

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ มีกำหนดออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมู่ที่ 1-11 เริ่มดำเนินการใน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 และ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2) เพื่อนำโครงการจากเวทีประชาคมมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2556

3) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

5) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการการดำเนินงานของกองทุน

6) เพื่อประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และภารกิจของกองทุน ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10 ณ ศาลาวัดสุตตาราม (19 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ณ ศาลากลางบ้าน (19 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด   ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

สรุปโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 หมู่ที่ 1-11 (ข้อมูลล่าสุด 19 กันยายน 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

 วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดทำพิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี ทั้งนี้ ได้รับอนุเคราะห์โค-กระบือ จากมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 100 ตัว และมีเกษตรกรผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 100 ครอบครัว  

      พิธีดังกล่าวเป็นพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธี  ขอขอบคุณทุกท่าน ดวงใจทุกดวง ที่ทำเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3  

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4  

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร”

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล

2) เพื่อสร้างแนวคิดเรื่องการบริหารและจิตบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะที่สุดในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

       การจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” อ่านร่างพระราชบัญญัติ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

ข่ายสื่อสาร ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อำเภอหนองสองห้อง) คลิกรายละเอียด 

คำสั่งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอหนองสองห้อง ที่ 8/2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติในการรับหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (วันเลือกตั้ง) ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 การเลือกตั้งจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ได้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  หน่วยเลือกตั้งที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เป็นหน่วยแรก ได้แก่ หน่วยเลือกตั้ง บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง เวลาส่ง 15.30 น. และหน่วยเลือกตั้งที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งหน่วยสุดท้าย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง เวลาส่ง 16.57 น. การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่าน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  56,352  คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  27,503  คน

จำนวนบัตรดี  26,359  บัตร    จำนวนบัตรเสีย  613  บัตร  จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  531 บัตร 

นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  ได้คะแนน  26,359 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 48.81

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.อบจ.ขอนแก่น) เขตอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 137 หน่วย ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อย่างไม่เป็นทางการ อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิก คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ที่มา : http://www.kkpao.go.th/home.php?open=news&page=show&recno=1432

การอบรมแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556-2559

วันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ.2555 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556-2559 ณ โรงแรมเซ็นธาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น โดยมี นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ตารางกำหนดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 

งานนำเสนอ การจัดทำแผนพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ กระบวนการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลืปคลิกดาวน์โหลด 7 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน