ประกาศขอความร่วมมือห้ามรถเกี่ยวข้าววิ่งบนถนนลาดยาง-ถนน คสล.

1234ด้วยขณะนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่ชาวนามีความสุขมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบปี  เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในนากำลังสุกเหลืองอร่ามและได้เวลาเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายและเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งไว้เพื่องบริโภคเองด้วยในการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นแต่ละหมู่บ้านนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวลง  ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่จะทำให้เกิดผลเสียตามมาคือ  ถนนชำรุด ผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลต้องใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนมาทำการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ห้ามรถเกี่ยวข้าว รถแบคโฮ หรือรถอื่นที่มีลักษณะเป็นล้อเหล็ก ลงวิ่งบนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หากฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนตำบล จะแจ้งให้มารับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเดิมต่อไป (ถ้าจำเป็นที่ต้องนำรถข้ามถนนให้ใช้แผ่นกระดานรองก่อน) คลิกดาวน์โหลด

“ถนนเป็นของทุกท่าน  โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

DSC0238733DSC024051ในวโรกาส วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อำเภอหนองสองห้องได้กำหนดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ขึ้น ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.255ุ7 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/คณะผู้บริหาร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง  ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี  คลิกดาวน์โหลด

การก่อสร้างและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (5-5-55) อำเภอหนองสองห้อง ข้อมูลโดย…นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

พระมหากรุณายิ่งล้น                       เอนกอนันต์

พระปิยะมหาราชสรรค์                    สถิตไว้

รากฐานการปกครองอัน                 ยิ่งใหญ่

ปวงประชาเทอดไท้                        นบทั้งแดนสยาม

ทรงมุ่งมั่นบำรุงชาติ                       ให้ทวยราษฎร์รอดพ้นภัย

ประพาสทั้งใกล้ไกล                       ได้แบบอย่างบำรุงเมือง   

เริ่มต้นสุขาภิบาล                            บริหารให้รุ่งเรือง

ทดลองในหัวเมือง                         (ร.ศ.) 124 จำเนียรกาล

ตัวอย่างที่ท่าฉลอม                        ด้วยความพร้อมของถิ่นฐาน

ราษฎรเอาการงาน                          ถวายองค์ปิยะราชา  (ทองแทน  เลิศลัทธภรณ์  ผู้ประพันธ์)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวนโหลด 4

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

15 ตุลาคม”วันล้างมือโลก”

วันล้างมือโลก 12วันล้างมือโลก (อังกฤษ: Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกให้ล้างมือด้วย สบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือ พร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง วันการล้างมือโลกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากสัปดาห์น้ำโลกประจำปี ค.ศ. 2008 ซึ่งถูกจัดขึ้นในเมืองสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม และริเริ่ม Public Private Partnership for Handwashing (PPPHW) วันการล้างมือโลกถูก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยหัวใจหลักของวันการล้างมือโลกมุ่งไปยังกลุ่ม เด็กนักเรียน รัฐสมาชิกได้รับประกันว่าจะเพิ่มจำนวนเด็กนักเรียนที่ล้างมือด้วยสบู่ใน มากกว่า 70 ประเทศ  ทั้งนี้ จากผลการศึกษา พบว่า การล้างมือ แม้จะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยทำกัน ทั้ง ๆ ที่ สามารถลดโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เกือบ 50% โดย องค์การยูนิเซฟ ระบุว่า ในแต่ละปีนั้นมีเด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงเกือบ 2 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีกราว 2 ล้านคน ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดบวมได้อีกราว 25 % ดังนั้น หัวใจหลักของ วันล้างมือโลก จึงต้องการมุ่งไปยังกลุ่มเด็กนักเรียน เพื่อหวังจะเพิ่มจำนวนเด็ก ๆ ที่มีนิสัยล้างมือด้วยสบู่ได้มากกว่า 70 ประเทศ

ความสำคัญของการรณรงค์วันล้างมือโลก
การ ล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและไม่แพงในการป้องกันโรคท้อง ร่วง อันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบ้าน โรงเรียนและในประชาคมทั่วโลก โรคปอดบวมและโรคท้องร่วงเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตเด็กทั่วโลกกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี และตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือหลังการใช้ห้องน้ำจะสามารถช่วย ชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีนหรือการใช้ยารักษา และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ 50% และโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ 25%
ส่วนในประเทศไทยนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการล้างมือมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ และได้จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ขึ้นครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม ปี 2009  ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ซึ่งภายในงานมีกกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนไทย เห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี  ผู้เชี่ยวชาญเน้นด้วยว่า การล้างมือให้ได้ผลนั้นควรใช้สบู่ ไม่ใช่น้ำเปล่าแต่เพียงอย่างเดียว ต้องถูให้ทั่วมือ รวมทั้งใต้มือด้วยอย่างน้อย 20 วินาที ยิ่งกว่านั้นการล้างมือนี้จำเป็นต้องทำในช่วงหลังเหตุการณ์สำคัญๆ อย่างเช่น หลังจากที่เข้าห้องน้ำ หลังจากชะล้างทำความสะอาดเด็กทารก และก่อนใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปาก เป็นต้น ที่มา : http://guru.sanook.com/9730

การมอบนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

1234วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Vedeo conference) เพื่อรับฟังนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย   ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดย พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มอบนโยบายที่สำคัญดังนี้.-

1.การเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

2.การน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองต่อประชาชน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น

4.การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งของคนในชาติ

5.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์  ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ

6.การเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติให้กับประชาชน เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น  นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนา การช่วยเหลือชาวนาด้วยการลดต้นทุนผลิต  ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ (นโยบายช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท) ให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

1123ออกพรรษา234 วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า “ปวารณา“จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้ โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและ ชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและสามารถ นำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ และวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวันถัดวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย

เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ผู้อยู่จำครบพรรษาจะได้รับอานิสงส์พรรษาหลายอย่าง และพระสงฆ์บางส่วนจะถือโอกาสในช่วงออกพรรษา 9 เดือน ออกจาริกเพื่อปฏิบัติธรรม และโปรดพุทธศาสนิกชนตามสถานที่ต่าง ๆ ก่อนจะกลับเข้าจำพรรษาอีกครั้งในปีถัดไป

นอกจากนี้ ช่วงเวลาออกพรรษาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถือเป็นเวลากฐินกาลตามพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปีในวัดต่าง ๆ ด้วย โดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญกุศลมากงานหนึ่ง ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/

ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต คลิกดาวน์โหลด

อุทาหรณ์ สังเวยแล้วรายแรก ด.ช.10 ขวบ ประทัดบึมมือฉีก ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

1234บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคการทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การรับรางวัลบุคคลคุณธรรมแห่งปี ประจำปี 2557

1234วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์  สโมสรกองทัพบก  ถนนวิภาดี-รังสิต กรุงเทพฯ  จัดโดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีมอบรางวัล นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.เพื่อบกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้กระทำความดีอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ

3.เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาและสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่คุณธรรมและส่งเสริมคนดีคิดดี พัฒนาชาติ

หนังสือเชิญชี้แจงผู้เข้ารับรางวัลบุคคลคุณธรรมแห่งปี ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการงานประทานรางวัลบุคคลคุณธรรมแห่งปี ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

การเข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

การเข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การเข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การเข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การเข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การเข้ารับรางวัล”บุคคลคุณธรรมแห่งปี”ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โนนธาตุ

1294วัน ที่ 22-24 กันยายน พ.ศ.2557 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะทำการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  จำนวน 55 คน  ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมครั้งนี้  จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ดังนี้.-

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย

2.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างต่างๆ  สามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน ธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2557 โดย…นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2557 โดย…นายธวัชชัย  รอดงาม  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

บรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ อปพร./สิทธิและสวัสดิการ อปพร.โดย…นายธวัช  ถาวงษ์กลาง นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วย อปพร.ปี 2553  สวัสดิการการสงเคราะห์และการช่วยเหลือ อปพร. 

บรรยายหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ  โดย…นายสมชัย  มนต์แข็ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

8764

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557

1234วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ จัดโครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ขึ้น  เพื่อให้ครอบครัวมีความตระหนักในการดำรงชีวิตรักษาศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  มาเป็นสติเตือนใจ  ในการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวัน  และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

จากความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยี  ทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญคือ ด้านศาสนา และวัฒนธรรม  ปัจจุบันนี้ประชาชนส่วนมากมักมีวีถีชีวิตที่เร่งรีบ  แก่งแย่งชิงดีกัน  ทำให้ลืมขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติ  เมื่อมองอีกด้านหนึ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป  เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นเหมือนแต่ก่อน  คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง  พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง  เพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก  ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือ  เรียนรู้วิถีชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้านก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดคุณธรรม  ไม่มีความเมตตาสงสาร  สภาพในครอบครัวค่อยล่มสลายไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่  ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งลูกหลาน หรือผ่อนคลายปัญหาได้  ทุกคนคอยแต่จะเรียกร้องให้หน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ  เช่น  โรงเรียน, วัด, และหน่วยงานของรัฐ  เข้ามาช่วยแก้ปัญหาครอบครัวโดยแต่ละครอบครัวลืมที่จะมองดูครอบครัวของตนเอง

ไม่ว่าจะมองปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไร  สังคมทำให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา  หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาสังคม  แต่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันคือสังคมต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น  ต้องทำความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ให้มากขึ้น  ทุกวันนี้แม้เราเติบโตจากครอบครัว  แต่เราก็แทบจะไม่รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริง  เพราะขาดความผูกพันและข้อมูลที่ลึกซึ้ง  น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว

2.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรมศีลธรรม

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว

กำหนดการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 อ่านรายละเอียดลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557

3412jpgวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2557  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุผู้นำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้จัดกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้บริการตรวจสภาพการใช้งาน  ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งจะเป็นการลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสภาพไม่พร้อมของยานพาหนะและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

คำกล่าวรายงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน โดย…ดร.ปกรณ์  ขันช้อน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน โดย…นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ/อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม/ปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557

3241วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเปิดดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ และ อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  จัดทำโครงการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) กระจายความยุติธรรมไปให้ประชาชนในระดับชุมชน/หมู่บ้าน อันจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ขึ้นใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  และได้พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เช่น คนในชุมชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และไม่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมตลอดจนกระบวนการขั้นตอนของงานยุติธรรม ทำให้บางครั้งคนในชุมชนอาจไม่ยอมรับ  กิจกรรมหรือการตัดสินปัญหาของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลได้

ดังนั้น  เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนที่จะรับบริการจากคณะกรรมการฯ  จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโนนธาตุ,  ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

2.เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดดำเนินการฯ และพัฒนางานของศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน

คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ทึี 37/2557  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง(ตำบลโนนธาตุ) ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการเปิดดำเนินการศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลโนนธาตุ/อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด

รูปภาพ1รูปภาพ1บทบาทภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดย…นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ  หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

Powwer point บรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการป้องกัน โดย…พ.ต.ท.สุรเดช  นารี  ตำแหน่ง รอง ผกก.ป. สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปวีดีโอ โดย…พ.ต.ท.สุรเดช  นารี  ตำแหน่ง รอง ผกก.ป. สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ข่าวเมายาบ้าจี้หลาน  ยาบ้าสูตรใหม่ผสมเฮโรอีน  รวมภัยยาบ้า   ปัญหายาเสพติด  โทษของยาเสพติด   การแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน