การติดตามการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

1วันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประผลหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มีกำหนดการออกติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2558 จำนวน 4 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

-มอบนโยบายและขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนฯ โดย ประธานกรรมการ

-กองทุนนำเสนอผลงาน ปี 2557

-นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี 2558 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2557-2558

-ชี้แจงนโบาย 5 เน้น งานด้านสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ปี 2558 โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง

-ซักถามปัญหาทั่วไป อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558

เวลา 10.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.30-16.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558

เวลา 10.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.30-16.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

รายงานความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ของ อบต.โนนธาตุ

1234วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 17.30-19.20 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกรรโชกแรงและพายุหมุนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนโยธา  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยเร่งด่วน  จากการสำรวจมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 67 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าวเสียหาย  จำนวน  6  หลัง  ผลการช่วยเหลือจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  สำหรับความเสียหายจากเหตุวาตภัยแยกรายละเอียดแต่ละหมู่บ้านดังนี้.-

1.บ้านกอก หมู่ที่ 1  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 11 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  1  หลัง

2.บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 5 หลังคาเรือน

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่อาศัย จำนวน 15 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  1  หลัง

4.บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 5 หลังคาเรือน

5.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 6 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  2  หลัง

6.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 18 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  2  หลัง

7.บ้านชาด หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่อาศัย จำนวน 7 หลังคาเรือน

สภาพบ้านเรือน/ยุ้งข้าว ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย (ขนาดไฟล์ 2.75 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

สภาพบ้านเรือน/ยุ้งข้าว ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย (ขนาดไฟล์ 2.57 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556

วันวิสาขบูชา

321วันวิสาขบูชา 2558 ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 นั่นเอง และเชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดี อยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และความสำคัญของ วันวิสาขบูชา ถ้างั้นอย่ารอช้า…เราไปค้นหาความหมายของ วันวิสาขบูชา และอ่าน ประวัติวันวิสาขบูชา พร้อม ๆ กันดีกว่า
ความหมายของวันวิสาขบูชา
คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
การกำหนดวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือ ราวเดือนมิถุนายน
อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้น ๆ
ประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่…
1.วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา”
เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส
2.วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ
ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ “ คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย

ยามสาม หรือ  ยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา

3.วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/23220

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานไม้ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

สะพาน หมู่ที่ 4Picture11องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558-วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558-วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  และกำหนดขายเอกสารสอบราคา/ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ชั้น 2 ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.kknontat.com  หรือสอบถามทางโทรศ้พท์หมายเลข 0-4345-6200-3 ในวันและเวลาราชการ  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้.-

(1) โครงการก่อสร้างสะพานไม้  บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว  24.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางวงเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และ อบต.โนนธาตุ พบประชาชน

DSC05216วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ  ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้จัด โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และ อบต.โนนธาตุ พบประชาชน ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้
1.เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถรับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
3.เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 20,000 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก  หมู่ที่ 1- 11 และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนธาตุ
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
1. ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง
4. ประมงอำเภอหนองสองห้อง
5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง
6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง
8. โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
9. หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย บ้านชาด หมู่ที่ 10

IMG_5560IMG_5571IMG_5607Picture1 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายล้วน แก้วนอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายวีระศิลป์  ฤทธิสิทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ  หัวหน้าส่วนโยธา และ จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย โดยมอบวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้าน  บ้านชาด  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  คิดเป็นงบประมาณ จำนวน 26,576 บาท  (สองหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

2351วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 19.30-20.30 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกรรโชกแรงขึ้นในพื้นที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยเร่งด่วน  จากการสำรวจมีบ้านเรือนของประชาชน บ้านชาด หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ได้รับความเสียหาย  จำนวน  5 หลังคาเรือน  ส่วนผลการดำเนินการช่วยเหลือจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  สำหรับผู้ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยมีรายชื่อดังต่อไปนี้.-

1.นางประยงค์  งามสวย  บ้านเลขที่ 5  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

2.นายคำเบา  ทบทวนน้อย  บ้านเลขที่ 6  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

3.นางนวล  กองกูล  บ้านเลขที่ 57  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

4.นางจ้อย  หาญประทุม  บ้านเลขที่ 58  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

5.นายไพบูลย์  กางสิ่ว  บ้านเลขที่ 134  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

สภาพบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบวาตภัย บ้านชาด หมู่ที่ 10 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558

แรกนาขวัญ2แรกนาขวัญๅพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ เสี่ยงทาย ‘พระโค’ กิน ‘งา-หญ้า’ ขณะที่พระยาแรกนาหยิบได้ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า ‘น้ำมาก นาที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2558 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้มีบรรดาข้าราชการ ประชาชน เกษตรกร ทยอยเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

สำหรับฤกษ์ไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.19 – 08.59 น. มี นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ น.ส.ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว และ น.ส.จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร

เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ แขวงโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม

ขณะที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรก นาขวัญ จำนวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนา 1 คู่ ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคเลิศ พระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูน

เมล็ดพันธุ์ข้าววันพืชมงคล 2558 ใช้พันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี 2558 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มาใช้ในงานพระราชพิธีฯ ประจำปี 2558 พันธุ์ข้าวทั้งหมด 11 พันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 8 พันธุ์ (ปทุมธานี 1, สังข์หยดพัทลุง, ขาวดอกมะลิ 105, กข 49, กข 41, กข 31, กข 47, กข 6) ข้าวไร่ 3 พันธุ์ (ดอกพะยอม, ซิวแม่จัน และข้าวลืมผัว) เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้ามาในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,695 กิโลกรัม จัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพตามประเพณี นิยม

ส่วนการเสี่ยงทายในพระราชพิธีฯ มีอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกพระยาแรกนา จะตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งทับผ้านุ่งเดิมนั้น เป็นผ้าลายมีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ

ช่วงที่ 2 หลังจากการไถหว่าน ซึ่งจะเป็นการไถดะและไถกลบแล้ว จะเป็นการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะถวายคำพยากรณ์

ปรากฏว่า พระยาแรกนาปีนี้ หยิบผ้าได้ 4 คืบ จากนั้นหลังการไถหว่าน ซึ่งเป็นการไถดะและไถกลบแล้ว พราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค ปรากฏว่าพระโคกินงาและหญ้า โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ ว่า เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ ได้ผ้าสี่คืบ น้ำจะมาก นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ การเสี่ยงทายกระโคกินเลี้ยงปีนี้ พระโคกินงาและหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ขณะเดียวกัน เกษตรกรทั่วประเทศ ได้ถือฤกษ์ดีในช่วงเช้าวันพืชมงคล หรือวันหว่านไถ ไถหว่านเมล็ดพันธุ์ เป็นการเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 13 พ.ค. 2558 10:16 http://www.thairath.co.th/content/498467

การมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนให้แก่ อปท.โดย มท.1

1234วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 14.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายมานิจ  สาระผล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ถ่ายทอดผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนโยบายที่สำคัญ ดังนี้.-

1.นโยบายการแก้ไขปัญหาโรฮิงญา การอพยพย้ายถิ่น  การค้ามนุษย์  ปัญหาโสเภณี  ขอทาน

2.นโยบายการเทิดทูนสถาบัน

3.นโยบายการสร้างความปรองดองของคนในชาติ

4.นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.นโยบายการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบุกรุกถือครองที่สาธารณะ

6.นโยบายการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย

การมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนให้แก่ อปท.โดย มท.1 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558

1234วันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ในสังคมปัจจุบัน  ความก้าวหน้าทางด้านทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ  นับวันจะมีมากขึ้นทุกวัน  ความสะดวกสะบาย  ความทันสมัย  ได้ขยายครอบคลุมไปทุกแห่ง  แต่ขณะเดียวกัน  ความเจริญเหล่านั้นได้นำพาปัญหาสังคมติดตามมาด้วยเช่นกัน  ดดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน  เด็กและเยาวชนเริ่มหันไปหลงไหลชื่นชมกับค่านิยมต่างชาติ  ชอบเที่ยวเตร่มั่วสุมตามสถานบันเทิงต่างๆ  ตลอดจนมีการเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากภาพยนต์ต่างประเทศ  หรือจากเกมคอมพิวเตอร์  สัมพันธภาพของครอบครัวเสื่อมถอยลง  พ่อ-แม่-ลูก  ไม่ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตนเองเต็มที่  ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม  คุณธรรม  ค่านิยมล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหาสังคมขยายเป็น     วงกว้าง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนจาก หมู่ที่ 1-11  จำนวน 70 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เยาวชนรู้จักดารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีของเยาวชน

4.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในทางที่เหมาะสม

Power point อสรพิษน่ารู้ (ความรู้เรื่องงู) คลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติพร้อมเสนอมาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ รัฐบาลได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยให้ทุกส่วนราชการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดประชุมขึ้น

หัวข้อประชุม

1.การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

2.การเสนอโครงการและการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 และการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.การใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้เงินสะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญกาความเดือดร้อนของประชาชน

4.การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  เช่น การจัดการขยะ/น้ำเสีย  การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว  การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส

5.การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนความมั่นคง

6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  การแต่งตั้งและออกคำสั่งตามที่กฎหมายกำหนดและการอำนวยความยุติธรรม

7.การตรวจสอบยอดการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ  และงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน