โครงการอบรมเยาวชนแกนนำห่างไกลยาเสพติด อำเภอหนองสองห้อง

48อบรมยาเสพติด11วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านศุภชัย ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทำการอบรมเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน 150 คน เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
กำหนดการอบรม
เวลา 07.30-08.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรมรายงานตัว/ลงทะเบียน
เวลา 08.30-09.30 น. พฤติกรรม/สัมพันธ์/การละลายพฤติกรรม (คณะวิทยากร)
เวลา 10.00-11.00 น. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 11.00-12.00 น. เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนราชการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 13.00-14.00 น. ชี้แจง/แผนงาน/โครงการกิจกรรม/มอบนโยบายโครงการฯ โดยนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง
เวลา 14.00-15.00 น. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะวิทยากร)
เวลา 15.00-15.30 น. พัก
เวลา 15.30-16.30 น.  การเรียนรู้ของโทษ ภัย อันตรายของยาเสพติดและชมภาพประกอบ (คณะวิทยากร)
เวลา 19.00-21.00 น. กิจกรรมระดมความคิดและการแสดงบทบาทสมมุติ
มอบภารกิจ ปิดการอบรม

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

IMG_9104IMG_9107IMG_9113IMG_9117วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี

123ทรงพระเจริญเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่าจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า  อำเภอหนองสองห้องจึงได้กำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ภาคเช้า

เวลา   06.30 น.  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา   08.00 น.  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา   10.30 น.  กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“ปั่นเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD)

-เวลา 10.30 น. ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติกล่าวรายงาน

-เวลา 10.35 น.  นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวเปิดงาน

-เวลา 10.40 น. นายอำเภอหนองสองห้อง  ปล่อยขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

-เวลา 10.45 น. ได้กำหนดเส้นทางปั่นจักยาน“ปั่นเพื่อพ่อ”(BIKE FOR DAD) เริ่มปั่นจักรยานจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ผ่านโรงเรียนอมตวิทยา/เลี้ยวขวาผ่านหน้าสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ หนองสองห้อง/โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์/เลี้ยวขวาถึงวง เวียน/เลี้ยวซ้ายผ่านซอยไทยเจริญ 7/เลี้ยวขวาสี่แยก/เลี้ยวขวาสี่แยกอาโก/เลี้ยวซ้ายผ่านแขวงการทางหนองสอง ห้อง ตามถนนเส้นทางหนองสองห้อง-เมืองพล/ถึงจุดกลับรถบริเวณหน้ารีสอร์ทหนองเม็ก ตามถนนเส้นทางหนองสองห้อง-เมืองพล มาถึงบริเวณสามแยกบ้านหนองวัดป่า/เลี้ยวซ้ายถึงอบต.ดอนดั่ง/กลับรถมายังสาม แยกบ้านหนองวัดป่า/เลี้ยวซ้ายมาถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

-เวลา 13.00 น. ขบวนถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน  คณะผู้จัดงานกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน

ภาคค่ำ

เวลา   18.00 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเชิญ ผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และพี่น้องประชาชน  เข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดรายละเอียดปรากฏตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกดาวน์โหลด

กำหนดกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559

182JPG34567วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณโคกหินแร่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 และบริเวณโคกป่าช้า บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านชาด หมู่ที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท

โดยพื้นฐานสังคมชนบทไทยชาวบ้านล้วนอาศัยพึ่งพาป่าเพื่อปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งได้แก่ แหล่งอาหาร  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค หรือเรียกได้ว่าป่าชุมชนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้าน  นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้พึ่งพาน้ำที่มาจากป่าเพื่อการเกษตร  อาศัยผลผลิตจากป่าเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม มีผลต่อระบบนิเวศน์วิทยาที่สมดุลก่อให้เกิดฝนตกตามฤดูกาล  อีกทั้งป่าชุมชนยังเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชน  ป่าชุมชนต่อความอยู่รอดของชุมชนจึงมีมาเนิ่นนานและไม่สามารถแยกออกจากกันได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลโนนธาตุ  รู้จักอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาป่าชุมชนให้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

3.เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนให้รู้จักร่วมแรง ร่วมใจ รู้จักเสียสละในการรักษาป่าชุมชนสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน

วันลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี 2558

123789155156155164วันที่่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมงาน“วันลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี 2558″ ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายเจริญ  จตุรบูรณ์  เกษตรอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวรายงาน  และมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดงาน“วันลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี 2558″ ในครั้งนี้  เพื่อให้เกษตรกรที่จัดทำแปลงพันธุ์  สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ  ให้ตระหนักช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม (ระยะพลับพลึง)  และหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน  จึงจะทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นมีคุณภาพ  มีศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเข้าร่วมงาน  จำนวน 7 ศูนย์  ศูนย์ละ 20 คน  รวม 140 คน  ได้แก่

1.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ

2.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ

3.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ

4.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดั่ง

5.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคึมชาด

6.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ่านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเม็ก

7.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง

กำหนดการจัดงานวันลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี ตำบลโนนธาตุ 2558 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายพิธีเปิดงานวันลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี ตำบลโนนธาตุ 2558 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดงานวันลงแขกเกี่ยวข้าวนาปี ตำบลโนนธาตุ 2558 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจากการลงคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในประกาศไม่ถูกต้องหากดำเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือทำการจัดซื้อจัดจ้างจนแล้วเสร็จอาจเกิดความเสียหายในการบริหารโครงการได้
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตามประกาศ/เอกสารฯ เลขที่ E ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด ๑  คลิกดาวน์โหลด ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
– ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
– จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
– น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
– เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
– ปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบน้ำส่งได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที
– ระบบท่อน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ
– เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ตามแบบที่กำหนดราคากลางจำนวน ๒,๑๙๐,๐๐๐-บาท(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ วันที่ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖ ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ –๑๑.๐๐น. ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๔เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ ๑๒– ๒๕เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กำหนดขายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๘ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง)ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.gprocurement.go.thหรือ เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุwww.kknontat.comหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๔๕-๖๒๐๐ – ๓ ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่E๑/๒๕๕๙ โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่E๑/๒๕๕๙ โดยการซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (คุณลักษณะทั่วไป) คลิกดาวน์โหลด

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560

41Picture5551วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ได้ตั้งแต่บัด นี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมี หลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ภายในเดือน พฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัด นี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมี หลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

ภายในเดือน พฤศจิกายนนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลง ทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือน พฤศจิกายน 2558 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ตนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเพื่อที่จะได้รับเงิน เบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ผ่านธนาคารพร้อมสำเนา
4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

คู่มือปฏิบัติราชการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วงนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก 1023.3/ว 24686 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 คลิกดาวน์โหลด

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (เพิ่มเติม) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2230 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 คลิกดาวน์โหลด

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

แบบประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจ คลิกดาวน์โหลด

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการรับขี้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558

ความ เป็นมาในการก่อสร้างและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ของอำเภอหนองสองห้อง โดย…สมชาย อุทัยประดิษฐ์

อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายสุชัย  บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอหนองสองห้อง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผู้มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ “พระมหาจักรีบรมราชวงศ์” ได้พร้อมใจกันก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบ ร้อยแล้ว และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน และประกอบพิธีบวงสรวง ในวันเสาร์ที่ 5 เดือน 5 ปี 55 (5 พฤษภาคม 2555) ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” โดยมี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี มีบุคคลสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องเข้าร่วมพิธี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/2 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/3

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/4 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2558

Picture232Picture431IMG_8351IMG_8349วัน ที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.30 น. อำเภอหนองสองห้อง  ได้มีกำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2558  ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลหนองสองห้อง และ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558

กำหนดการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุน

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558  ช่วงเช้าลงทะเบียน  จำนวน 3 กองทุน ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลหนองสองห้อง

เวลา 08.30-09.00 น. -ประธาน นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง เปิดการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ปี 2558

เวลา 09.00-12.00 น. -กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. ช่วงบ่ายลงทะเบียน จำนวน 3 กองทุน-กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 ช่วงเช้าลงทะเบียน  จำนวน 3 กองทุน ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 08.30-09.00 น. -กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด นวัตกรรมกองทุน

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. ช่วงบ่ายลงทะเบียน จำนวน 4 กองทุน-กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง คลิกดาวน์โหลด

4.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกองทุนฯ จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญรับการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อปท.อำเภอหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ สภ.หนองสองห้อง โรงพักเพื่อประชาชน

21Picture1Picture2วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ ณ บริเวณสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  มีกิจกรรมกล่าวคำสัตย์ปฏฺญาณตน  อุดมคติของตำรวจ  และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วย

วันตำรวจของไทย ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมตำรวจ” (ในภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ“) กรมตำรวจจึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันตำรวจ” โดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ซึ่งขณะนั้น พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ

ในปี พ.ศ. 2494 พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนาม และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2500 หลังจากนั้นได้ระงับการจัดพิธีเดินสวนสนามที่เป็นการรวมหน่วยทุกหน่วยของ ตำรวจ ประกอบแต่พิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว

ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2495 ได้มีพิธีสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำรวจต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ในการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจให้ แก่หน่วยตำรวจต่างๆเป็นครั้งแรกจำนวน 6 ธง(สำนักราชเลขาธิการเรียกธงดังกล่าวว่า “ธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยตำรวจ”)พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขบวนสวนสนาม ของตำรวจ

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2496 ได้มีพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจและนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนพลตำรวจ ภูธรภาค 4 ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินี ณ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ในการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจให้ แก่โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค 4(สำนักราชเลขาธิการเรียกธงดังกล่าวว่า “ธงชัยเฉลิมพลประจำกองโรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค 4″)พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขบวนสวนสนาม

ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2497 ได้มีพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจและนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนพลตำรวจ ภูธรภาค 1 ภาค 3 และภาค 8 ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ในการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจให้ แก่โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 3 และภาค 8 รวม 3 ธง(สำนักราชเลขาธิการเรียกธงดังกล่าวว่า “ธงชัยเฉลิมพลประจำกองโรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 3 และภาค 8″)พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขบวนสวนสนาม….

ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการให้มีการจัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องใน วันตำรวจ ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยการสนธิกำลังนักเรียนนายร้อยตำรวจร่วมกับข้าราชการตำรวจจากกองบัญชาการ ต่างๆในทุกๆปี ทั้งนี้โดยเชิญธงชัยประจำหน่วยตำรวจเข้าร่วมในพิธีจำนวน 6 ธง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/

13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ สภ.หนองสองห้อง โรงพักเพื่อประชาชน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

บุญข้าวสาก บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ ปี 2558

4312การเขียนชื่อใส่ลงในพาข้าว (สำรับ) เรียกข้าวสาก (สลาก) การทำบุญมีการให้ทานเป็นต้น เกี่ยวแก่ข้าวสากเรียกบุญข้าวสาก เพราะมีกำหนดการทำในเดือนสิบจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือนสิบ

มูลเหตุแห่งการทำ มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่า บุตรชายของกดุมพีก์คนหนึ่งพ่อตายยังเหลือแต่แม่หาหญิงสาวมีตระกูล และมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาให้เป็นภริยา แต่นางไม่มีบุตร แม่จึงหาหญิงสาวคนใหม่มาให้เป็นภริยาอีก นางคนนี้มีบุตร เมียหลวงคิดอิจฉาเมียน้อย คิดหาอุบายจะฆ่าเมียน้อยให้ตาย จึงพูดกับเมียน้อยว่าถ้าเจ้าตั้งครรภ์จงบอกแก่ข้า นางเมียน้อยพอตั้งครรภ์ก็บอกเมียหลวง เมียหลวงให้กินยาแท้งออก ครั้งที่สองก็เหมือนกันพอมีครรภ์ครั้งที่สามนางไม่บอก นางหลบหนีอาศัยอยู่บ้านญาติ  จนท้องแก่เมียหลวงตามมาทันบังคับให้กินยาคราวนี้ไม่แท้งเพราะครรภ์แก่ ลูกในท้องนอนขวางอัดหัวใจตาย ก่อนจะตายนางเมียน้อยได้ผูกเวรเมียหลวงว่า ขอให้ข้าเกิดเป็นนางยักษิณี ให้ได้เคี้ยวกินมันและลูกของมัน แล้วเมียน้อยก็ตายไปเกิดเป็นแมว เมียหลวงถูกผัวฆ่าตายไปเกิดเป็นไก่ในเรือนเดียวกัน พอไก่ไข่ออกมา แมวก็เคี้ยวกินไข่ ครั้งที่สองก็กินอีก ครั้งที่สามแมวก็กินทั้งไข่และแม่ไก่ แม่ไก่ก่อนจะตายได้ผูกเวรต่อแมวไว้ แม่ไก่เกิดเป็นนางเสือเหลือง แมวเกิดเป็นนางเนื้อ พอนางเนื้อมีครรภ์เสือก็เคี้ยวกินลูกเนื้อ ครั้งที่สองก็กิน ครั้งที่สามกินทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนแม่เนื้อจะตายได้ผูกเวรต่อแม่เสือไว้ แม่เนื้อเกิดเป็นนางยักษิณี เสือเหลืองเกิดเป็นนางกุลธิดาในเมืองสาวัตถี เมื่อเติบโตได้แต่งงานกับชายคนหนึ่ง พอคลอดบุตรคนแรกนางยักษิณีปลอมตัวเป็นหญิงสหายไปเยี่ยม ได้โอกาสก็หยิบทารกกินเสีย ครั้งที่สองก็เหมือนกัน  ครั้งที่สามนางหนีไปอยู่บ้านผัว พอไปถึงสระโบกขรณีนางอยากจะอาบน้ำ จึงส่งบุตรให้ผัวอุ้ม อาบแล้วรับเอาบุตรมาอุ้มให้กินนม ผัวกำลังลงอาบน้ำ เห็นนางยักษิณีตามมา จึงเรียกผัวให้ขึ้นจากสระ พากันอุ้มบุตรวิ่งไปยังพระเชตวันมหาวิหาร

ขณะนั้น พระพุทธองค์กำลังเทศน์สอนประชาชนอยู่ผัวเมียนำบุตรน้อยของตน เข้าไปมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธเจ้า ส่วนนางยักษิณีวิ่งตามไปหยุดยืนอยู่ข้างนอกสมุนเทวดายืนกั้นกางไว้ พระองค์ตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปตามนางยักษิณีเข้ามา แล้วสั่งสอนมิให้พยาบาทอาฆาตกัน ถ้าจองเวรกันก็จะเป็นเวรต่อกันหลายกัปหลายกัลป์ เหมือนแมวเป็นเวรกับหนู งูเป็นเวรกับจอนฟอน (พังพอน) กาเป็นเวรกับนกเค้า หมีเป็นเวรกับไม้สะคร้อ แล้วตรัสสั่งให้นางกุลธิดานำนางยักษิณีไปเลี้ยงไว้ นางได้นำนางยักษิณีไปไว้ที่เทิบมอง แอ่งน้ำ คีไฟชายคา กองขี้ฝอย ประตูบ้าน สถานที่เหล่านี้นางยักษิณีไม่พอใจ จึงจัดให้อยู่ที่แจ้ง (เข้าใจว่าเป็นหัวนา คือ ตาแฮก) แล้วเลี้ยงรักษาด้วยดีด้วย

นางยักษิณีรู้เกณฑ์ฟ้าฝนดี ปีไหนจะแล้งหรือท่วมบอกหญิงสหายให้ทราบ หญิงสหายทำนาได้ผลดี ชาวบ้านได้ทราบความจริง พากันนับถือนางยักษิณี นำข้าวปลามาเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ จนนางยักษิณีได้เอาของเหล่านี้ถวายเป็นสลากภัตวันละแปดองค์ อาศัยเหตุนี้คนจึงพากันทำบุญข้าสาก ถือเป็นประเพณีสืบมาจนถึงทุกวันนี้

พิธีทำ เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ญาติโยมพากันจัดอาหารคาวหวาน และพวกพลูบุหรี่ ไว้เหมือนในวันที่ทำข้าวประดับดิน พอรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เขาจะนำอาหารไปใส่บาตร พอถึง 4 โมงเช้า พระสงฆ์จะตีกองโฮมญาติโยมจะนำพาข้าวของตนออกมารวมกัน ณ ศาลาโรงธรรม เขียนชื่อเจ้าภาพลงในกระดาษ ม้วนใส่ลงในบาตร เมื่อพร้อมกันแล้ว หัวหน้านำว่าคำถวายสลากภัตจบแล้วยกบาตรสลากไปให้พระท่านจับ ใครถูกองค์ใดก็นำไปถวายองค์นั้น ก่อนแต่จะถวายนำพาข้าวหนึ่งพามาตั้งไว้ตรงหน้าพระเถระ  แล้วกล่าวคำอุปโลกน์การกล่าวคำอุปโลกน์นี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์

คำอปโลกน์  อยัง  ปฐมภาโคเถรัสส  ปาปุณาติ  อวเสลา ภาคา อัมหากัง ปาปุณันตุ ภิกขู จ สามเณรา จ คหัฎฐา จ ยถาสุขัง  ปริภุญชันตุ ว่าดังนี้ 3 หน จบแล้ว พระสงฆ์ทั้งปวงรับพร้อมกันว่า สาธุ แล้วยกพาข้าวเข้าไป ถวายตามสลาก

อปโลกน์กรรมเป็นวินัยกรรม ถ้าได้อุปโลกน์แล้ว คฤหัสถ์จะกินหรือถือเอาไปก็ไม่เป็นบาป  เพราะพระท่านได้อนุญาตให้แล้ว พอพระฉันเสร็จแล้วท่านจะยถาสัพพีให้ญาติโยมจะพากันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เป็นเสร็จพิธี (จากคู่มือพ่ำเพ็งบุญกุศล คำผุน พิลาวงศ์  วัดองค์ตื้อเวียงจันทน์) คลิกอ่าน ฮีต 12 คอง 14 ฮีตเก่าคองหลัง 12 เดือน

เดือน 10 ชาวนาปักดำไฮนาจวนจะเสร็จ ทางชาวพุทธเรียกเดือนนี้ว่า สารทกาล แปลว่า ดอกบวบขม เป็นวันเพ็ญกลางเดือน
 ทำบุญข้าวสาก เรียกว่า ส่งข้าวเปรตผี วิญญาณแห่งบรรพบุรุษ
 ถวายผ้าจำนำพรรษา หรือเรียกว่า ผ้าสบง
 นำข้าวสาก ข้าวน้อยไปยายตามหัวไฮปลายนา (ไปวางเรียงไว้)
 ฟังเทศน์หนังสือในคัมภีร์ตลอดวัน (จากหนังสือมูลมังดั้งเดิม โดย…สีน้ำ จันทร์เพ็ญ และคณะ)

บุญข้าวสาก บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ ปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน