โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ

20190816_09002920190816_13554720190816_17220620190816_10482320190816_17595520190816_16263920190816_18405120190816_17501620190816_17200020190816_14084320190816_14354420190816_1734211682019_๑๙๐๘๑๗_001220190816_10392320190816_15015120190816_191755วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  โดยมี บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ และชาวตำบลโนนธาตุ ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการประเมิน

1.นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ   ตำแหน่ง  ที่ปรึกษากรมการศาสนา

2.นางสมศรี  แสงแก้ว   ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

การนำเสนอมิติทางศาสนา

-พระครูกันตธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน/เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ

การนำเสนอมิติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-การทอเสื่อกก การทอผ้า บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

-การทำขนมไทย/ขนมตาล/ขนมนางเล็ด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

-การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

-การผลิตปลาส้ม บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

-สินค้าทางการเกษตร และอื่นๆ

การนำเสนอมิติวิถีวัฒนธรรม

-เซิ้งนางไซ ประวัติความเป็นมาของการเซิ้ง มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

-กระทง (เรือ) กาบกล้วย ประวัติความเป็นมาของการทำกระทงกาบกล้วย มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร

แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ คลิกดาวน์โหลด

โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

https://youtu.be/NSGGbBGccm8?t=8

https://youtu.be/MItZ_tRb3zo?t=11

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา1วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมี  นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

1317456789111415163512เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน  และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงร่วมกับหน่วยงานราชการ  ตลอดทั้งชุมชน  วัด  และโรงเรียน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  ขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความรัก  ความสมัครสมานสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้รำลึกนึกถึงคุณงามความดีของแม่ตนเองด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยมี  นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน  เยาวชน ประชาชนทั่วไป  ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มี  พระคุณอย่างสูง มีความสำคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม

4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรม

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

22211120190722_09432120190722_09451720190722_10204520190722_104118วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านกฎหมาย  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ

1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.การบริหารงบประมาณ  การเบิกจ่ายเงิน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  การเบิกค่าเช่าบ้าน  การเบิกจ่าย  การติดตามและการรายงานผลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.ข้อสังเกตุจากการตรวจงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  ปปช. กรม และจังหวัด

ประวัติวิทยากร

-นายชูเดช  เปสุริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การกำจัดวัชพืช (ต้นกระจับ) บริเวณกุดพงโพด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (20 กรกฎาคม 2562)

20190720_09455120190720_09405120190720_09483020190720_10065820190720_104628(0)20190720_10493920190720_105012(0)20190720_10511920190720_10554920190720_11161020190720_10584620190720_12514320190720_12553720190720_100658333920190720_152816วันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เชิญชวนชาวบ้านทำการกำจัดวัชพืช  (ต้นกระจับ)  และต้นผือริมตลิ่ง บริเวณกุดพงโพด  ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ซึ่งการดำเนินการ ใน 2 วันที่ผ่านมายังไม่แล้วเสร็จ (14,18 กรกฏาคม 2562)  หากปล่อยทิ้งไว้  จะทำให้แพร่พันธุ์ ขยายอย่างรวดเร็ว  ทำให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขินได้  การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 82 คน  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณในความสามัคคีของชาวบ้านสำราญทุกท่าน ที่ได้ร่วมสมทบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  รวมเงินที่ชาวบ้านบริจาคสมทบ จำนวน 3,890 บาท นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กุดพงโพดหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 53  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 (19 กรกฎาคม 2562)

20190719_11202020190719_110940(0)20190719_111049(0)20190719_11113620190719_11153920190719_11171820190719_11405520190719_11421220190719_11481520190719_11551620190719_11574120190719_120438วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562  เนื่องจาก ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง  ฝนทิ้งช่วงในทุกหมู่บ้าน  ทำให้การปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ  ได้รับผลกระทบ  น้ำที่ใช้ในการอุปโภค/บริโภค ไม่เพียงพอ  และให้แต่ละหมู่บ้านรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการโนนธาตุ ร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง ประจำปี 2562 (18 กรกฎาคม 2562)

129345710111013141581617วันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เชิญชวนชาวบ้านทำการกำจัดวัชพืช  (ต้นกระจับ)  และต้นผือริมตลิ่ง บริเวณกุดพงโพด  ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ตามโครงการโนนธาตุ ร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง ประจำปี 2562  เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้  จะทำให้แพร่พันธุ์ ขยายอย่างรวดเร็ว  ทำให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขินได้  การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 100 คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณในความสามัคคีของชาวบ้านสำราญทุกท่าน ที่ได้ร่วมสมทบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มเพิ่มเติมมา ณโอกาสนี้  (รวมเงินสมทบจากชาวบ้าน เป็นเงิน 2,700 บาท)

กุดพงโพดหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 53  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

การกำจัดวัชพืช (ต้นกระจับ) บริเวณกุดพงโพด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (14 กรกฎาคม 2562)

2341165678910111281415วันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น นำโดย นางดารุณี  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เชิญชวนชาวบ้านทำการกำจัดวัชพืช  (ต้นกระจับ)  และต้นผือริมตลิ่ง บริเวณกุดพงโพด  ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้  จะทำให้แพร่พันธุ์ ขยายอย่างรวดเร็ว  ทำให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขินได้  การดำเนินการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 72 คน  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณในความสามัคคีของชาวบ้านสำราญทุกท่าน ที่ได้ร่วมสมทบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ขอขอบคุณ ท่านนายกสันต์  กัมปณาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้ร่วมเป็นกำลังใจและได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท  สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ด้วย (รวมเงินที่ชาวบ้านบริจาคสมทบ จำนวน 1,700 บาท)

กุดพงโพดหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 53  ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง

20190426_10424320190426_10434120190426_10444120190426_1117421234678S__20602916ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  รายละเอียด หน้าที่ 25 ลำดับที่ 39-40 จำนวน 2 โครงการ  และได้ทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และร่วมตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะกรรมการของสำนักงาน ปปช.จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามการดำเนินงานตามโครงการด้วย อ่านรายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรร คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,260 ตารางเมตร ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,007,390.34 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,909,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 6,250,405.00 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลก่อสร้าง

ช่วงที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 0.770 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ช่วงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1.440 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ผลการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง อ่านรายละเอียด ผู้เสนอราคาต่ำสุด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การทดสอบผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

12124356910117 8โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,050 กม.  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,207,688.48 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,039,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 5,013,435.00 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจัางกำลังเร่งดำเนินการตามโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังและร่วมกันตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างด้วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ผลการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 อ่านรายละเอียด ผู้เสนอราคาต่ำสุด คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

การทดสอบผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน