สาเหตุและวิธีการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

สาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุในช่วงนี้ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายมาก บ่อยครั้งที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ จนเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอแนะสาเหตุและวิธีป้องกันไฟไหม้บ้าน เพื่อความปลอดภัยของทุกครัวเรือน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่าง ๆ โดยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับรางปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน ใช้ปลั๊กไฟแบบถาวรที่ติดผนังกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา รวมถึงติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หมั่นตรวจสอบถังก๊าซและเตาแก๊สให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบอาหาร ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง เลือกใช้กระถางธูปหรือเชิงเทียนที่เป็นภาชนะทนไฟ รวมถึงดับธูปเทียนให้สนิททุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

1. เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร 
– ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน สายไฟฟ้าและฟิวส์มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้า
– ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นเวลานาน เพราะทำให้เกิดความร้อนสะสม ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
– ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับรางปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน เพราะสายไฟจะเกิดความร้อนสูงจนละลาย ส่งผลให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้
– ใช้ปลั๊กไฟแบบถาวรที่ติดผนังกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา อาทิ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำเย็น เพื่อป้องกันสายไฟเกิดความร้อนสูง ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้
– ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ โดยจัดวางถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวก รวมถึงหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. เพลิงไหม้จากก๊าซหุงต้มรั่วไหล
– หมั่นตรวจสอบถังก๊าซและเตาแก๊สให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยจัดวางถังก๊าซในแนวตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรง บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก สายยางท่อนำก๊าซ ข้อต่อ และวาลว์ถังก๊าซไม่มีรอยรั่ว เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหลที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
– เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบอาหาร ไม่อุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ปิดวาล์วถังก๊าซและเตาแก๊สทุกครั้งหลังใช้งาน อีกทั้งไม่วางวัสดุที่ติดไฟง่ายใกล้เตาแก๊ส เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

3. เพลิงไหม้จากความประมาท
– ดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง โดยทิ้งในถาดทรายหรือที่เขี่ยบุหรี่ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นบ้านและวัสดุติดไฟง่าย โดยเฉพาะพื้นพรม เสื่อ ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยผ้า และพงหญ้าแห้ง
– เลือกใช้กระถางธูปหรือเชิงเทียนที่เป็นภาชนะทนไฟ อาทิ กระถางธูป ทองเหลืองหรือดินเผา เชิงเทียนที่มีฝาครอบปิด จะช่วยป้องกันไฟลุกลามไปติดวัสดุอื่น
– ดับธูปเทียนให้สนิททุกครั้ง ไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล รวมถึงไม่จุดธูปเทียนทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก เพราะทำให้เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้การเรียนรู้วิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่าง ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://home.kapook.com/view168055.html

การทดสอบสมรรถนะพนักงานขับรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

12345678วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 09.30 – 15.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมพงศ์  สุจิตร  พนักงานขับรถยนต์  พร้อมด้วย  นายประเสริฐ  เลิศภักดี  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฎิบัติการควบคุมรถบรรทุก (พนักงานขับรถยนต์)  ที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2-4  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน  ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในอาชีพ  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้องค์กรและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน  โดยเฉพาะรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งทำการทดสอบโดย  บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองพล ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการทดสอบ  และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

การทดสอบสมรรถนะพนักงานขับรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

4444222444520190413_144006199254426517110020190413_1438297195181542019_๑๙๐๔๑๕_00221542019_๑๙๐๔๑๖_01171542019_๑๙๐๔๑๖_01201542019_๑๙๐๔๑๖_0128องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ให้ความสำคัญ และสั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งภายในพื้นที่  ทั้งสัตว์เลี้ยงขาดแคลนน้ำ  ทั้งนี้ หลังจากชาวบ้านต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ  นับตั้งแต่เดือนมีนาคม  ที่ผ่านมาจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลทำให้น้ำในลำห้วยแห้งขอด  และแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอ
ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการขนน้ำดิบจากแหล่งอื่น นำไปส่งขึ้นหอถังประปาหมู่บ้าน  แจกจ่ายให้แก่ประชาชน  เติมให้กับแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาของหมู่บ้าน  และต้องบรรทุกน้ำไปส่งรายครัวเรือนกรณีที่มีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมในชุมชน   หรือส่งถังน้ำกลางหมู่บ้าน  ขณะที่สัตว์เลี้ยงอีกจำนวนมากต้องขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะวัว  ควาย  ซึ่งเจ้าของต้องขนน้ำใส่ถังแล้วนำไปให้กินกลางทุ่งนา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 คันรถ (6,000 ลิตร) โดยนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ และได้ทำการเป่าล้างท่อประปาซึ่งอุดตัน น้ำไหลไม่สะดวก ที่บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) นำน้ำใส่ในโอ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่วัดสำราญจิต อีก 1 คันรถ (ุ6,000 ลิตร) รวม 24,000 ลิตร ชมภาพ ส่งน้ำให้กับวัดสำราญจิตเป่าล้างท่อประปา หมู่ที่ 4ส่งน้ำบ้านกอก หมู่ที่ 1

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 3 คันรถ (18,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำไปเก็บในถังกลางของหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำไปเก็บในถังกลางของหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ โดยนำไปเก็บในถังกลางของหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร)  โดยนำน้ำไปเติมในบ่อที่ใช้ผลิตประปาซึ่งไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยทำการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 คันรถ (24,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำใต้ดินที่ใช้กับระบบประปาบาดาลไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือน 809 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยทำการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) เนื่องจากน้ำใต้ดินที่ใช้กับระบบประปาบาดาลไม่เพียงพอ  มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือน 809 คน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร  จากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองสองห้อง ของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562) จำนวนครัวเรือน 1,387 ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย 2,727 คน  หญิง 2,811 คน รวมทั้งสิ้น 5,538 คน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

120190413_09375120190413_09391620190413_09420820190413_101622(0)20190413_10481420190413_11090020190413_13032220190413_131800(0)20190413_13235620190413_13265920190413_13395820190413_13421220190413_134522(0)20190413_13561120190413_135621วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการดำเนินการตามโครงการ

ด้วยในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งวันปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันสำคัญของคนไทย เพราะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญในการแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ จะมีการเตรียมข้าวปลาอาหารสำหรับไปทำบุญที่วัด สรงน้ำพระ และมีการขนทรายเข้าวัด ซึ่งเรียกว่า “การทานเจดีย์ทราย” ตลอดถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้น ทำเพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกหลานและผู้ที่เราเคารพนับถือ ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม ที่ได้ถือปฏิบัติกันมาทุกปี  นอกเหนือจากการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ  การถวายเจดีย์ทราย  ปล่อยนก  ปล่อยปลา  สรงน้ำพระเจดีย์  การรวมญาติพี่น้องที่อยู่ไกลกันให้ได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ มีกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ การประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี เป็นการผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน เป็นการสร้างความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นบุพการี ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยกันทั้งนั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

3.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ

5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

4132123513456278วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2562 รวม 7 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (จุดบริการประชาชน) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง  ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร.จากศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตามจุดต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงการขับรถให้ถูกกฎจราจร รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

4.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 117/2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฎิการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 118/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณสุภา ทักสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) อ่านรายละเอียด สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอหนองสองห้อง ปี 2562

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

11 เมษายน 2562

เหตุการณ์ปกติ
12 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
13 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
14 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
15 เมษายน 2562  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
16 เมษายน 2562  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
17 เมษายน 2562  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญ มาตรวจเยี่ยม แวะให้กำลังใจ มอบสิ่งของ เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ …

การรดน้ำขอพรนายอำเภอ (พ่อเมืองหนองสองห้อง)

20190411_11005320190411_11094220190411_11055020190411_11011820190411_11213820190411_11214220190411_112332(0)20190411_112659(0)20190411_11270720190411_11355120190411_11482820190411_114003(0)20190411_11505420190411_11545220190411_11545920190411_120020วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองสองห้อง (นายชุมพิชญ์ เดชะรัตน์ นายอำเภอหนองสองห้อง)  เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์สืบสานวิถีไทย  ประจำปี 2562  ณหอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้นำ “แหนมทอด”  มูลค่า 1,500 บาท  เข้าร่วมสมทบในงานนี้ด้วย

กำหนดการในการรดน้ำขอพร

เวลา 10.45 น.

-ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมกัน ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 11.00 น.

-นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง เดินทางถึง ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

-นายอำเภอหนองสองห้อง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-พิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระ

-นายอำเภอหนองสองห้อง และภริยา สรงน้ำพระพุทธรูป

-ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง เป็นต้วแทนนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง กล่าวขอพรจากนายอำเภอหนองสองห้อง และภริยา

-นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวขอบคุณและให้พร

-หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง รดน้ำขอพรจากนายอำเภอหนองสองห้อง และภริยา

-เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหาร

ระวังโรคที่มาพร้อมกับน้ำที่ไม่สะอาดช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2562

สงกรานต์ 2562เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านาน ในปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 -16 เมษายน พ.ศ.2562 (12 เมษายน 2562 หยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ) และเพราะเทศกาลสงกรานต์เป็นหน้าร้อนจึงเป็นเทศกาลแห่งความสุข มีการเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานและนั่นอาจเป็นสาเหตุให้บางครั้งเราอาจลืมคำนึงถึงความสะอาดของน้ำที่เรานำมาสาดเล่นกัน จนนำมาซึ่งโรคต่าง ๆ ตามมา

อหิวาตกโรคช่วงสงกรานต์นี้หลายคนอาจวางแผนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรืออาจกลับบ้านที่ต่างจังหวัด แต่กิจกรรมที่บางครั้งเรามักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าเราจะอยากด้วยหรือไม่ก็ตาม คือการเล่นสาดน้ำกันนั่นเอง ถ้าน้ำที่ใช้เล่นกันมาจากก๊อกที่บ้านก็ดีไป แต่ถ้ามาจากแม่น้ำลำคลอง หรือแหล่งอื่นๆ ที่ไม่น่าไว้ใจ อาจทำให้เราเป็นโรคต่างๆ ได้ ดังนี้

1. โรคตาแดง

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสที่มาจากมือ ผ้าเช็ด ผ้าเช็ดตัวที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วย หรือความไม่สะอาดของการดูแลรักษาตาจากน้ำไม่สะอาด หรือน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ไม่ได้มาตรฐาน

อาการ : คันตา มีขี้ตามากผิดปกติ ร่วมกับมีสะเก็ดปิดตาในตอนเช้า ตาขาวเป็นสีชมพู/แดง ปวดตา ตามัว เป็นต้น

2. โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

สาเหตุ : หากผิวหนังเปื่อยจากการสัมผัสน้ำนานจนลอกเปื่อย จะเป็นจุดที่เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้น

อาการ : ผิวหนังแห้ง ลอก เป็นสะเก็ด หรือเปื่อยยุ่ย เป็นหลุมเล็กๆ หรือเป็นปื้นๆ แห้งๆ และมีกลิ่นเหม็น

3. โรคฉี่หนู (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของโรคฉี่หนู ที่นี่)

สาเหตุ : ติดเชื้อแบคทีเรีย leptospira จากมูลของสัตว์ต่างๆ เช่น หนู สุนัข โค กระบือ หมู แพะ แกะ ที่ไหลปนกับน้ำตามพื้น ตามท่อ แล้วเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลในร่างกายของเราระหว่างสัมผัสน้ำ

อาการ : เป็นไข้ ปวดศีรษะ  ปวดเกร็งตามขา เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ท้องเสีย ตาแดง และอาจไปถึงเยื่อบุสมองอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ

4. โรคอหิวาตกโรค

สาเหตุ : หากน้ำที่ใช้ไม่สะอาด มาจากแหล่งน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโรคที่ปนเปื้อนมาจากอุจจาระของผู้ป่วย และเข้าสู่ร่างกายจากการปนเปื้อนในน้ำดื่ม อาหาร หรือหากเผลอเข้าปาก หรือดื่ม อาจทำให้ติดโรคได้

อาการ : ปวดท้องบิด ท้องเสีย อุจจาระสีขาวเหมือนน้ำซาวข้าว กลิ่นเหม็นเหมือนคาวปลา กระหายน้ำ คอแห้ง ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

5. โรคไข้หวัด

สาเหตุ : ติดเชื้อไวรัสจากคนสู่คน หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ บวกกับสัมผัสน้ำเย็น และอากาศร้อนๆ เป็นเวลานาน อาจเป็นไข้หวัดได้

อาการ : เป็นไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ฯลฯ

ดังนั้น ช่วงสงกรานต์นี้ หากเล่นสาดน้ำ ควรใช้น้ำที่สะอาดเพียงพอ ไม่ใช้น้ำจากคลองที่ไม่น่าไว้ใจ ไม่ควรเล่นสาดน้ำนานเกินไป และหลังจากเล่นแล้วควรรีบอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sanook.com/health/3133/

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจักรี 6 เมษายน อบต.โนนธาตุวันจักรี 6 เมษายน 2562วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

ความสำคัญของวันจักรี

วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน มี 9 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้วกว่า 234 ปี

จากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์ (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานเอาไว้สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานหลายต่อหลายครั้ง

จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์มาไว้ ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกชาถ ซึ่งพระที่นั่งสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์นี้ รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานพระนามว่า ปราสาทเทพบิดร โดยได้มีการซ่อมแซ่มและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่ 6 เมษายนปีเดียวกัน อีกทั้ยังโปรดให้เรียกวันที่ 6 เมษายนนี้ว่า วันจักรี

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันจักรี

เนื่องในวันจักรี 6 เมษายนของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปเป็นประธานในพิธีทางศาสนาประกอบการบำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถ และจะทรงสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ ณ ปราสาทเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ชานชาลา เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปจากทุกสาขาอาชีพ ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลให้กับพระมหากษัตริย์ ผู้ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราษฎรอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น ในวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันจักรีของทุกปี รัฐบาลยังได้ประกาศเป็น วันหยุดราชการ แต่หากในปีใดที่วันจักรีตรงกับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ก็ให้หยุดชดเชยได้ในวันทำการวันต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://event.sanook.com/day/chakriday/

พระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล ในราชวงศ์จักรี อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

20190405_10283520190405_09391220190405_09264720190405_09415920190405_09385320190405_09534720190405_095546(0)บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0043บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0018บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0010บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0048บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0077วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนต่อในระดับสูงต่อไปในอนาคต

2.เพื่อให้เด็กให้ความสำคัญต่อการศึกษา

3.เพื่อให้เด็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียนและสถานศึกษาที่จบมา

4.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางจิตวิทยา เพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

5.เพื่อให้เด็กมีความมานะพยายามและจะได้เป็นพลังต่อไปในอนาคต

โครงการบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวของประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การตรวจเยี่ยมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562

ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0006ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0013ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0011ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_00196667375689375690375691ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0030ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_0043ตรวจเยี่ยมกู้ชีพ_๑๙๐๔๐๔_00643335วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 08.00-16.00 น. หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตามโครงการตรวจเยี่ยมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2562 โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การรายงานข้อมูล METHANE เมื่อเผชิญสถานการณ์สาธารณภัย คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อติดตามการพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อุปสรรค  ปัญหา  และนวัตกรรมใหม่ๆ ของห น่วยกู้ชีพ

3.เพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรคจากการให้บริการ

4.เพื่อพัฒนาบทบาทการปฏิบัติงานร่วมกัน

5.เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างหน่วยกู้ชีพอำเภอหนองสองห้อง

คณะกรรมการที่ทำการตรวจเยี่ยม

1.นางสุภา   ทักสูงเนิน

2.นายธนณัฎฐ์   ศักดิ์ปริญญา

3.นางสาวกนกวรรณ   โนนปู่

สรุปยอดการออกให้บริการ

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2562 คลิกดาวน์โหลด

สรุปยอดการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตามโครงการตรวจเยี่ยมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน