กลุ่มอาชีพ-OTOP

-การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นเรื่องที่จำเป็น กลุ่มแม่บ้านบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ได้ทำขนมแตนน้ำแตงโมเพื่อส่งขายเป็นรายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการฝึกสอนให้เด็กได้เรียนรู้อีกด้วย (ขนาดไฟล์ 39.4 MB) คลิกดาวน์โหลด 

-สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  คลิกรายละเอียด 

-สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มแม่บ้านตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน