กู้ชีพโนนธาตุกับความพึงพอใจของประชาชน

การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 จำนวน 5 ราย ข้อมูล ณ วันที 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำเดือน ตุลาคม 2555 จำนวน 34 ราย คลิกรายละเอียด 

การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำเดือน กันยายน 2555 จำนวน 14 ราย คลิกรายละเอียด 

การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 2 ราย คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน