ประกาศแจ้งเตือนภัยจากการเล่นดอกไม้เพลิง

ด้วยขณะนี้ใกล้ห้วงเทศกาลออกพรรษา,วันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งจะมีการเล่นดอกไม้เพลิง  พลุ  ประทัดไฟตามประเพณีกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน