แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

วันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ.2555 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556-2559 ณ โรงแรมเซ็นธาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น โดยมี นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

งานนำเสนอ การจัดทำแผนพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ กระบวนการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลืปคลิกดาวน์โหลด 7 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน