ภารกิจ/กิจกรรมหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2555 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากกรณีที่รถปิกอัพมิตซูบิชิที่มีคนอัดแน่นเต็มรถ ไปเล่นน้ำสงกรานต์ แต่คนขับมีอาการเมา ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ มีผู้หญิงและเด็กเสียชีวิต 4 ศพ (ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 22831 วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2555) อุบัติเหตุหมู่ 14 เมษายน 2555 ที่มา : โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ถอดบทเรียน หาข้อเท็จจริง การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตหมู่จากอุบัติเหตุ รถยนต์ตกถนน กิโลเมตรที่ 21 ถนนหนองสองห้อง –นาเชือก ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 14 เมษายน พ.ศ.2555 ข้อมูลจาก คุณนิมิต จำนงศรี โรงพยาบาลหนองสองห้อง (powwerpoint) คลิกอุบัติเหตุดอนดู่ 

 โรงพยาบาลหนองสองห้อง ติวเข้มหน่วยกู้ชีพ ช่วยผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุก่อนส่งมือหมอ (ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 22805 วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 หน้า 29) อ่านรายละเอียคลิกดาวน์โหลด  อาสาสมัครกู้ชีพ สังกัด หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการกู้ชีพ อำเภอหนองสองห้อง ปี 2555″ (Nong Song Hong EMS Rally 55) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเกียรติบัตรในการแข่งขันด้วย เกียรติบัตรคลิกดาวน์โหลด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

รูปภาพ1

 รถกู้ชีพ อบต.เขาทรายนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเจอชนท้าย                 

อุทาหรณ์โปรดใช้ความระมัดระว้ง     

รถกู้ชีพ อบต.เขาทรายนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเจอชนท้าย

รถกู้ชีพ อบต.เขาทรายนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเจอชนท้าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE5ESTJPRGsxT1E9PQ==&subcatid=

……………………………………………………………………………………………………………………………………..            

หน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สาขาเวชกิจฉุกเฉินวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ 

การแข่งขัน EMS RALLY 55

มกราคม 27th, 2012 ปลัด อบต. Edit

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการคัดเลือก จากอำเภอหนองสองห้อง ให้เป็นตัวแทนโซนใต้ส่งหน่วยกู้ชีพ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)เข้าร่วมแข่งขัน EMS RALLY 55 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2555 ณ ส่วนการศึกษา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้ส่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน 4 คน ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 1 คน และรถกู้ชีพ 1 คัน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอำเภอหนองสองห้อง คุณสุภา ทักสูงเนิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ คุณภูเบศ พลเยี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ได้ให้การสนับสนุน และให้ความรู้ในการแข่งขันครั้งนี้ (ขนาดไฟล์ 1.94 MB) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

เกียรติบัตรในการเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS RALLY 55) “ปฏิบัติการใต้เงาจันทร์” อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล /เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล /นักวิชาการศึกษา/เจ้าพนักงาน,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ การดำเนินการในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกรายละเอียด

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมของรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพระดับ FR) อบต.โนนธาตุ ผลการประเมินรถปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานของหน่วยกู้ชึพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่  15  กันยายน พ.ศ.2554 โดย จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 คลิกรายละอียด 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ออกปฏิบัติงาน โดยทำการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจร ปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดอันตรายในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 นโยบายการแพทย์ฉุกเฉิน รมว.กระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)  คลิกรายละเอียด 

สรุปผลการซ้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2553  คลิกรายละเอียด 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ถูกของมีคม  คลิกรายละเอียด 

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ  คลิกรายละเอียด 

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมการซ้อมแผน รับอุบัติเหตุกลุ่มชนอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2553  วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2553  คลิกรายละเอียด 

การปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 

       เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 13.20 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก ราษฎร บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ว่า  ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนา ของ  นายสมาน  ประทุมวิง  นายลัน  จันทา  นายสงวน  ประทุมสาย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้สั่งการให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมดับเพลิง จนกระทั่งเวลา 15.00 น. เพลิงจึงสงบ รวมพื้นที่ที่ถูกเพลิงไม้ประมาณ 50 ไร่  มีผู้ปฏิบัติงานครั้งนี้ ดังนี้

1. นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์   ปลัด อบต./กู้ชีพโนนธาตุ 411

2. จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4

3. นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

4. นายศรัณย์  เพ็ชรวิเศษ  กู้ชีพโนนธาตุ 406

5. นายสมพงศ์   สุจิตร   กู้ชีพโนนธาตุ 407

6. นายทองกาล  พรมประเสริฐ  กู้ชีพโนนธาตุ 417

7. นายวีระยุทธ  ฝ่ายสูนย์  กู้ชีพโนนธาตุ 420

                                                                                                

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน