กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ขก.

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มงาน กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ <<< คลิกดูรายละเอียด >>>

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน