รณรงค์เลือกตั้ง อบต.โนนธาตุ

 รณรงค์เลือกตั้ง อบต.โนนธาตุ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง2556ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 2556222IMG_7983spot รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาอ­งค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ ประจำปี 2556 ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 และมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556  โดย…ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1    คลิกดาวน์โหลด 2 

เพลงรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.255ุ6 เวลา 08.00-15.00 น. “เลือกคนดีมีคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา”

รณรงค์เลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา อบต. วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556

สปอตรณรงค์การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 08.00-15.00 น. “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการเลือกตั้ง”

รณรงค์เลือกตั้ง 6 กันยายน 2552

รณรงค์เลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา อบต. วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552

 รักประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้ง

01 Track 1

02 Track 2

03 Track 3

04 Track 4

05 Track 5

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน