คำสอนผัว-คำสอนเมีย

             หลังจากเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้ว  คู่บ่าวสาวหรือคู่ผัว-เมีย  จะยกขันดอกไม้ไปหาเจ้าโคตร   พ่อ-แม่  เมื่อรับขันดอกไม้แล้วก็จะมีการสอนซึ่งคำสอนนั้นอาจจะสั้นหรือยาวแตกต่างกันไป  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ลักษณะของผู้ที่เจิญก้าวหน้าและน่ารัก   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ทางแห่งความเจริญ (ศิริ 8 ประการ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ทางแห่งความสุข   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ทางแห่งความทุกข์   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ทางแห่งความทุกข์มากยิ่งขึ้น (ถ้ามีความทุกข์อยู่แล้ว)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ผิดประเพณี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ค่าใช้จ่ายของคนมีกิ๊ก  (จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 62  ฉบับที่ 19451  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2554)   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน