ร้องทุกข์

รับเรื่องราวร้องทุกข์

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อบต.โนนธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทำการซ่อมแซมถนน และ ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่

65

78109

 

1234

“ศูนย์ดำรงธรรมไม่รับเรื่องร้องเรียนถนนเสีย”จาก คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 1 : 13 น. อ่านรายละเอียดคลิก http://www.dailynews.co.th/article/342595

ถนนชำรุด1

ถนนชำรุด2

ถนนยาว 12 กม.12 ปี ไม่ได้พัฒนา จาก คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 1 : 13 น. อ่านรายละเอียดคลิก http://www.dailynews.co.th/article/325899

ร้องทุกข์ถนนชำรุด

รับเรื่องราวร้องทุกข์ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

Picture1ช่วยประชาชน2

งานนำเสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2 สิงหาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

หมายเลขติดต่อภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
……………………………………………………..

โทร.0-4345-6200-2 แฟกซ์ 0-4345-6202 กู้ชีพโทร . 0-4345-6203
มือถือ 09-8189-1108 เว็บไซต์ : www.kknontat.com
เบอร์ภายในสำนักงาน
นายก อบต.                11
ปลัด อบต.                 12
ห้องประชุม ชั้น 2      13
ส่วนโยธา                  14
ธุรการ                        15
การเงินและบัญชี      16
ส่วนการศึกษาฯ         17
ส่วนการคลัง              18

คลิก หมายเลขติดต่อภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1230

43218657
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จากประชาชน   ถ้าท่านใดประสงค์จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์  สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม และท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เมื่อได้เอกสารและกรอกข้อมูลแล้วนำมาส่งด้วยตนเองหรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ หรือ อีกช่องทางหนึ่ง  โทรมาที่ ๐๔-๓๔๕-๖๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ 

แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์  เอกสารดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน