ร้องทุกข์

reddown | Neo Hair Lotionรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/การร้องทุกข์

แจ้งสรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

12แผนผังการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปี 2560

44441

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด  

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปี 2559

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด  

……………………………………………………………………………

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อบต.โนนธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทำการซ่อมแซมถนน และ ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่

65

78109

 

1234

“ศูนย์ดำรงธรรมไม่รับเรื่องร้องเรียนถนนเสีย”จาก คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 1 : 13 น. อ่านรายละเอียดคลิก http://www.dailynews.co.th/article/342595

ถนนชำรุด1

ถนนชำรุด2

ถนนยาว 12 กม.12 ปี ไม่ได้พัฒนา จาก คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 1 : 13 น. อ่านรายละเอียดคลิก http://www.dailynews.co.th/article/325899

ร้องทุกข์ถนนชำรุด

รับเรื่องราวร้องทุกข์ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

Picture1ช่วยประชาชน2

งานนำเสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2 สิงหาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

หมายเลขติดต่อภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
……………………………………………………..

โทร.0-4345-6200-2 แฟกซ์ 0-4345-6202 กู้ชีพโทร . 0-4345-6203
มือถือ 09-8189-1108 เว็บไซต์ : www.kknontat.com
เบอร์ภายในสำนักงาน
นายก อบต.                   ต่อ  11
ปลัด อบต.                    ต่อ  12
ห้องประชุม ชั้น 2         ต่อ   13
กองช่าง                        ต่อ  14
ธุรการ                           ต่อ  15
การเงินและบัญชี          ต่อ  16
กองการศึกษาฯ            ต่อ  17
กองคลัง                        ต่อ  18

คลิก หมายเลขติดต่อภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1230

43218657
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จากประชาชน   ถ้าท่านใดประสงค์จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์  สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม และท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เมื่อได้เอกสารและกรอกข้อมูลแล้วนำมาส่งด้วยตนเองหรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ หรือ อีกช่องทางหนึ่ง  โทรมาที่ ๐๔-๓๔๕-๖๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ 

แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์  เอกสารดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน