ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองสองห้อง มีรูปร่างยาวไปทางทิศใต้  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนาและปลูกพืชไร่    มีแหล่งน้ำที่สำคัญทางการเกษตร  ได้แก่  ลำห้วยเซ  ลำห้วยแอก  ลำห้วยตาหยั่ง

รูปแบบเอกสารดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน