ลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 6(187/4)

 ลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 6(187/4)

ภาพการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 6(187/4) ขอขอบคุณภาพจาก คุณไพศาล  ภิรมกิจ  กลุ่มเรารักโนนธาตุ

65542655436554465545655466554865551655526515496554276555065550

-ข้อมูลลูกเสือชาวบ้าน ขอขอบคุณ คุณพ่อเขียน เสริมดำรงศักดิ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล เอกสารดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน