คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

 คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 5/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. (ขนาดไฟล์ 7.86 MB) คลิกดาวน์โหลด  

ระเบียบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)คลิกดาวน์โหลด 

ประกาศแต่งตั้ง จนท.ป้องกันภัย

พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522

พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางฯ

ระเบียบ มท.ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร 2547

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.

ระเบียบศูนย์ อปพร.ว่าด้วยบัตรประจำตัว

ระเบียบหน่วย อปพร.ฉ2 ปี 49

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (วัน อปพร.)

อปพร.สาร

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน