หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(1)

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555 นายบุญมา ย่องมณี ประมงอำเภอหนองสองห้อง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ:จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-23 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงเกษตรกรไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ (ขนาดไฟล์ 3.92  MB)

การเลี้ยงปลาดุก (ขนาดไฟล์ 13.9  MB)

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน (ขนาดไฟล์ 10.5 MB)

การเลี้ยงสัตว์น้ำโดยวิธีชีวภาพ (ขนาดไฟล์ 7.39 MB)

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (ขนาดไฟล์ 25.2 MB)

คุณภาพน้ำที่สำคัญในการเลี้ยงปลา (ขนาดไฟล์ 11.6 MB)

เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้ได้ผลดี (ขนาดไฟล์ 2.08 MB)

การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ขนาดไฟล์ 42.2 MB)

page11

page12

page13

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน