การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปี 2561

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2556

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2556 (วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556)

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ที่บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิก   ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2556 mp3

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 (1) mp3

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 (2) mp3

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้องประจำเดือน (ปี 2555)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3/2555 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3/2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3/2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติดต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 2/2555อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน