อาณาเขต

ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                 ตำบลหันโจด

ทิศใต้                                     ติดต่อกับ                 เขตอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก                        ติดต่อกับ                 ตำบลหนองสองห้อง

ทิศตะวันตก                           ติดต่อกับ                 อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบเอกสารดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน