ของคะลำ

             คำว่าคะลำ  เป็นภาษาอีสาน  ได้แก่ ไม่ดี   ไม่งาม  ไม่เหมาะไม่สม   เป็นบาปเป็นกรรม    ถ้าทำอะไรลงไปผู้เฒ่าผู้แก่ทักท้วงว่า   คะลำ   คะลำคำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์  ผู้ทำจะไม่กล้าทำต่อไป  คำว่า   คะลำจึงถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้  จะได้นำของคะลำมาแสดงไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน