ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน