สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

สื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย

3344

จัดทำโดย กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 โทรศัพท์ 0-4324-6850 -1 โทรสาร 0-4324-6852  www.cccm4@coj.go.th

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1.การปล่อยชั่วคราว

2.การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring :EM )

3.หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกัน

4.การบังคับคดีนายประกันในคดีอาญา

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน