บุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.โนนธาตุ

คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

33

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 

22

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

44

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 

7783

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 

333341

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

 

 

33351

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

11

สรุปผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการพัฒนาสนับสนุนระบบทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

กรรมมนุษย์เงินเดือน นั่งติดเก้าอี้ อาจตายเร็ว ง่ายๆ ป้องกันได้ด้วยตัวเอง ที่มา : http://www.thairath.co.th/infographic/261-officer

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 11 ก.ย. 2558 07:01

29,158 ครั้ง

มนุษย์เงินเดือน1มี ผลการวิจัยน่าสนใจจากเครือข่ายรณรงค์ด้านชุมชนและสาธารณสุขของรัฐบาลอังกฤษ “Active Working CIC” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเวชศาสตร์การกีฬาของอังกฤษ ระบุว่า ถ้าพนักงานออฟฟิศไม่อยากป่วยและอายุสั้นไม่ควรนั่งติดเก้าอี้ตลอดทั้งวัน ดังนั้น “ไทยรัฐออนไลน์” จึงได้นำผลวิจัยนี้ มานำเสนอ พร้อมวิธีการป้องกันแก้ไขง่ายๆ ด้วยตัวเอง.

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน