คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อบต.โนนธาตุ

ถาม : สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทางไหนบ้าง

ตอบ : ทางเว็บไซต์ www.kknontat.com โทรศัพท์ :  0-4345-6200-3  โทรสาร : 0-4345-6202

ถาม : วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ตอบ : “พัฒนามวลประชา  ก้าวหน้านานาอาชีพ  มีประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ถาม : คำขวัญประจำตำบลโนนธาตุ

ตอบ : “พระธาตุโนนยายชี  มัดหมี่ชาดสำราญ  โบราณสถานปรางค์กู่  เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ  สมญานามโนนธาตุ  ประชาราษฎร์สามัคคี”

ถาม : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ่ายวันไหน

ตอบ : ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

ถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เวลาเปิด-ปิดทำการ

ตอบ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น. (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)

 

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน