เพลงมาร์ช อบต.โนนธาตุ

เพลงมาร์ช องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของ อบต.โนนธาตุ และนำความบันเทิงสู่ผู้ฟัง สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโดย… นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

นายก อบต.โนนธาตุ ขอขอบคุณที่ช่วยป้องกันโควิด-19

 

666

spot !!! การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จัดทำโดย… นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

222spot !!! การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จัดทำโดย… นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.อบต.โนนธาตุ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพลงชุดที่ 1

1.อบต.สามัคคี 

2.บ้านเดียวกัน 

3.รำวง 

4.ตำระเบิด 

5.ชมรมผู้สูงอายุ 

6.ขอขอบคุณ 

7.อบต.สามัคคี

8.อบต.น่าอยู่ 

9.ชมรมผู้สูงอายุ 

10.ตำระเบิด 

11.นายกมาแล้ว     12.เสียงแคนโป้ซ้าย     13.เสียงแคนลมพัดไผ่ 

เพลงชุดที่ 2

ชมรมผู้สูงอายุ

ตำระเบิด

บ้านเดียวกัน

รำวง

อบต.สามัคคี

เพลงชุดที่ 3

อบต.นะคะ

สามช่า

เล่นกีฬา

รับฝากหัวใจ

มาร์ชท้องถิ่น

ผู้สูงอายุ

ปรองดอง

โบกมือ

คืนความสุข

ขอบคุณ

เพลงชุดที่ 4

ขาดคนหุงข้าว

คนทำงาน

คุยทั้งอำเภอ

เต่างอย

แอ้ด คาราบาว

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน