ข้อมูลสมาชิก อปพร.อบต.โนนธาตุ

 ข้อมูลสมาชิก อปพร.อบต.โนนธาตุ

งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบรรจง พรมนอก สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (สมาชิก อปพร.อบต.โนนธาตุ)

4

2

1

3

ขอแสดงความอาลัยต่่อการจากไปของ คุณพ่อบรรจง พรมนอก สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านชาด หมู่ที่ 10) ซึ่งได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560 ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 96 บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และจะทำการฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดสุตาราม บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 คุณพ่อบรรจง พรมนอก เป็นผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ(สมาชิก อปพร.อบต.โนนธาตุ) ไม่เคยขาด เมื่อมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคน  ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติด้วย เทอญ

งานฌาปนกิจศพคุณอุทัย  เพ็ชรนอก  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6)

1245678 9101112131415161718192022

ขอแสดงความอาลัยต่่อการจากไปของ คุณอุทัย  เพ็ชรนอก  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6) ซึ่งได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 และทำการฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานวัดหัวหิน  บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  คุณอุทัย  เพ็ชรนอก  เป็นผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อปพร.อบต.โนนธาตุ  ไม่เคยขาด เมื่อมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่รักของเพื่อนๆ ทุกคน  ขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติด้วย เทอญ

ทะเบียนคุมบัตรประจำตัวสมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556) คลิกดาวน์โหลด 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีจำนวนสมาชิกฯ  จำนวน  136 คน  แยกเป็นชาย  97 คน  หญิง  39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ของจำนวนประชากร (ประชากร ปี 2553 จำนวน 5,663 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2554 คลิกดาวน์โหลด

แบบทะเบียนบัญชีรายชื่อสมาชิก อปพร.อบต.โนนธาตุ (ตุลาคม 2555) คลิกดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน