กระบวนการแผนชุมชนจังหวัดขอนแก่น

 -กระบวนการแผนชุมชนจังหวัดขอนแก่น คลิก http://www3.cdd.go.th/khonkaen/plan.htm 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน