คำสั่งเวรกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 272/2555 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 254/2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่  224/2555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 167/2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 138/2555 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด  

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 107/2555 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 73/2555 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด  

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 40 /2555 ลงวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด  

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 12 /2555 ลงวันที่ 21  เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด  

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 342/2554 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 314/2554 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 287/2554 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 249/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 192/2554 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำเดือน กันยายน 2554 คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน