โครงการ (ผ่อดีดี PODD) อบต.โนนธาตุ

โครงการ (ผ่อดีดี PODD) อบต.โนนธาตุ

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 311/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 312/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครผ่อดีดี ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมกำหนดผลลัพท์และกลยุทธ์ดำเนินการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD)

5234วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมสัมมนาตาม โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (ผ่อดีดี PODD ) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตาม โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (ผ่อดีดี PODD ) คลิกดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 1

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 2

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 3

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 4

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 5

1234

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ต้อนรับ นายพาณิชทาโบราณ  ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  และ อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อประสานงาน โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” ( ผ่อดีดี PODD) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่จะดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทำให้รับรู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที  จึงสามารถยับยั้งเหตุผิดปกติหรือโรคระบาดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ทีมงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา  นักวิจัยโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.สพ.ญ.แพรวพิรุณ  เลพล (ฝน) สัตวแพทย์โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.นางสาวแสนน้ำผึ้ง  สมท้าว (แป้ง) สัตวบาลประจำโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องค์ประกอบสำคัญของระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี)และผลสำเร็จ คลิกดาวน์โหลด

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (PODD ผ่อดีดี)จังหวัดขอนแก่น วิธีดำเนินงานสำหรับ อปท.คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสารโครงการศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล คลิกดาวน์โหลด

ข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี) สำหรับ อปท. คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน