แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2559

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน