มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ mp3 

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 1

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 2

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 3

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 4

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 5

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 6

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 7

-เกียรติบัตรปราชญ์ชาวบ้านด้านการแสดงเล่นดนตรีมโหรี คลิกรายละเอียด 

ผลงานที่ผ่านมา

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2556 มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ได้ช่วยงาน ของคุณแม่แจ้ด ปีแหล่ ที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลหา คุณพ่อแหลม ปีแหล่ ที่บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนิการเกี่ยวกับมโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล ขอขอบคุณน้องน้องนักศึกษาทุกคนและท่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นความสำคัญ และมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ดนตรีมโหรีให้คงอยู่ต่อไปชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ ในงานบุญกฐิน บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (2) คลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ ในงานบุญกฐิน บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (1) คลิกดาวน์โหลด 

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ ในงานบุญบ้านเปาะ ต.หนองสองห้อง (2) คลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ ในงานบุญบ้านเปาะ ต.หนองสองห้อง (1) คลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ 6 หมู่ที่ 4 เป่าปี่ โดยพ่อเคน อุทัยประดิษฐ์ และสีซอ โดยพ่อกุ อุทัยประดิษฐ์ คลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ 5 แห่กันฑ์หลอน หมู่ที่ 4(2) คลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ 4 แห่กันฑ์หลอน หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ 3 แบบสบายๆ เอาใจคนแก่ คลิกดาวน์โหลด

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ 2 งานสงกรานต์ อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

-มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ 1 งานบ้านพ่อน้อย ปฏิรูปา คลิกดาวน์โหลด 

>มโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1.ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ 58  หมู่ที่ 4  บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 40190

2.ประวัติความเป็นมา บ้านสำราญ  เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลโนนธาตุ  ชาวบ้านมีอาชีพทำนา   บางปีก็ประสบปัญหาฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง ผลผลิตไม่ค่อยจะเพียงพอต่อการบริโภค  เมื่อว่างจากฤดูเก็บเกี่ยว    ก็จะไปทำงานต่างจังหวัด    ส่วนหนึ่งจะอยู่กับลูกหลานที่บ้าน   ตอนเย็นจะมีการรวมกลุ่มปรึกษากันถึงแนวทางในการทำมาหากิน เพื่อความอยู่รอด  ซึ่งในกลุ่มนี้มี  พ่อเคน อุทัยประดิษฐ์   ร่วมกับน้องชายคือ  พ่อกุ  อุทัยประดิษฐ์  ได้อนุรักษ์ประเพณีไทยอีสานไว้  ได้มีการก่อตั้งคณะมโหรีขึ้นในช่วงแรกก็ไม่ค่อยจะมีผู้สนใจ   เมื่อนานเข้าก็ได้มีผู้เข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้น มาจากหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีศิลปะในการแสดงเข้าไว้ด้วยกัน  บางครั้งมีกลองยาวเข้ามาร่วมด้วย แต่เจ้าภาพไม่ค่อยนิยม  หลังจากนั้น เมื่อปี  พ.ศ.2512 มีการตั้งชื่อคณะโดยให้สมาชิก ฯของกลุ่มมีส่วนร่วม ได้ตั้งชื่อว่า “คณะสำราญรวมศิลป์” มาจนทุกวันนี้

3.ช่วงเวลาดำเนินการ   ในงานเทศกาลต่าง ๆ  เช่น   งานบุญ  งานบวช   วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  วันสงกรานต์   สามารถดำเนินการทั้งกลางวันและกลางคืน

4.รูปแบบหรือวิธีดำเนินกิจกรรม ดำเนินการเป็นคณะ  สมาชิกตามความต้องการของเจ้าภาพ

5.วิธีการเล่น  เมื่อถึงเวลาที่เล่น  สมาชิกมาพร้อมกัน  จะมีไหว้ครู  โดยมี  ดอกไม้ 5 คู่  เทียน  5  คู่   ผ้าขาว  1 วา  สุรา 1 ขวด   เงิน  24 บาท   ตองกล้วยเย็บเป็นกรวย  5  อันเมื่อได้ของไหว้เรียบร้อยแล้ว  ก็จะทำพิธีไหว้ครู   โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้นำกล่าวเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์   ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา   หลังจากนั้น หัวหน้าคณะก็จะรดน้ำมนต์ให้สมาชิกของกลุ่มทุกคน   ก่อนทำการแสดง   และทำการแสดงหรือบรรเลงตามแต่จะตกลงกันกับเจ้าภาพ

อุปกรณ์  กลองสองหน้า 2  ลูก   ปี่ชวา 3 เลา  ซอ  3  อัน  ฉาบ  2  อัน   ฉิ่ง 2 อัน  พิณ 1 อัน

6.จำนวนผู้เล่น    จำนวน  11 คน (เสียชีวิตแล้ว 1 คน)

7.โอกาสหรือเวลาที่เล่น   ทางคณะได้มีการช่วยเหลือสังคม  เช่น  เมื่อมีงานบุญของหมู่บ้านหรืองานส่วนรวมก็จะช่วยเหลือโดยไม่คิดราคา  หรือบางครั้ง เจ้าภาพมีงานบุญ งานบวชงานแต่งงาน งานกฐิน   กิจกรรมการดำเนินการของมโหรี “คณะสำราญรวมศิลป์”เป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ที่ดีให้คงอยู่คู่กับคนไทย  และสามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้พบเห็นและผู้ร่วมงาน  สมควรที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและรักษาไว้ ให้คงอยู่ตลอดไป คลิกรายละเอียด 

รวมภาพมโหรีคณะสำราญรวมศิลป์ (30 ธันวาคม 2556)

6789101112131415161617181920

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน