รถดูดสิ่งปฏิกูล อบต.โนนธาตุ

รถดูดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับอนุญาตจาก อบต.โนนธาตุ

1.นายกัมพล  อุสาย  103 บ้านหนองเม็กเหนือ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

โทร.08-1048-7705

1234

2.นายจิตติศักดิ์  สุดทอง  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

โทร.08-0635-7473

3333155553.นายพลากร  นาครรัตน์  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โทร.09-3440-3083

%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98

1234

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน