แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2560-2562 ตามประกาศลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 อ่านรายละเอียด

คลิกดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี อบต.โนนธาตุ (2560-2562)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน