ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.โนนธาตุ รอบ 2558-2560 (ระบบแท่ง)

โครงสร้างการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงสร้าง อบต.โนนธาตุ_0001โครงสร้าง อบต.โนนธาตุ_0002โครงสร้าง อบต.โนนธาตุ_0003โครงสร้าง อบต.โนนธาตุ_0004โครงสร้าง อบต.โนนธาตุ_0005

โครงสร้างการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รอบ 2558-2560 (ระบบแท่ง) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน