โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ

ขุดลอกหนองแสง1

IMG_8986

23451234วันที่ 1-7 เมษายน พ.ศ.2560 ผู้รับจ้างได้นำเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ ทำการเปิดถนนเพื่อเป็นทางระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคตามโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 โดยมี นายคำวงษ์ แพงศรี ผู้ใหญบ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 นายชม ศรีอานเจน ผู้ใหญบ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คอยอำนวยความสะดวก ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

แจ้งปัญหาอุปสรรคตามโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง อบต.โนนธาตุ

3456การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคตามโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคตามโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี กำนันตำบลโนนธาตุ ผู้ใหญบ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  ผู้ใหญบ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 นายช่างชลประทานชำนาญงาน จังหวัดขอนแก่น นายเพชร โพธิ์พุ่ม รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะ ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

1.ที่ประชุมมีมติให้สูบน้ำออกได้

2.ผลกระทบจากการสูบน้ำออก เช่น พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ถนนหรือเส้นทางสัญจรเสียหาย ผู้รับจ้างจะชดเชยและซ่อมปรับปรุงให้คืนสู่สภาพเดิม

3.ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมนี้

ปัญหาอุปสรรคตามโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามหนังสือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ อผศ.5136/1524 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง ตำบลโนนธาตุ 31 มีนาคม 2560 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

001002003

 

 

 

บันทึกข้อตกลงโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง ตำบลโนนธาตุ 31 มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคตามโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ปัญหาอุปสรรคตามโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามหนังสือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ อผศ.5136/1524 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สภาพหนองแสงในปัจจุบัน (วันที่21 มีนาคม พ.ศ.2560)

1234

แก้ไขงาน

12345678 การตรวจประเมินโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง โดย…นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น (วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558)

12345688

1234568101112JPG981

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น โทร.08-9712-3283 นายเชิดชาย ปุณณะบุตร  นายช่างชลประทาน โทร.08-9422-1187 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกันตรวจประเมินโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ทำการขุดลอก (ภาพ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558)

IMG_9180IMG_9181IMG_9182IMG_9183

ทำการขุดลอก (ภาพ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558)

12345678

ทำการขุดลอก (ภาพ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558)

1345

ขออนุญาตก่อสร้างท่อรับน้ำลอดถนนตามโครงการแก้มลิงหนองแสง อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

1234IMG_20151128_084832_1IMG_20151128_084956_12IMG_20151128_085139_431

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ

1234วัน ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 กรรมการหมู่บ้าน ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  และ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  กรรมการหมู่บ้าน ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชั้น 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมชลประทานได้ว่าจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ บรมราชูปถัมภ์  ดำเนินการตามโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิก

เจ้าหน้าที่ที่ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

1.นายเชิดชาย   ปุณณะบุตร           นายช่างชลประทาน

2.นายบรรจงศักดิ์   หลวงอินทร์     นายช่างชลประทาน

3.นายเชิดชัย    นาควิเชียร            ช่างฝีมือสนาม

หนองแสงสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 86 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ทำการสำรวจโดยมี นายก อบต.โนนธาตุ ให้ข้อมูล

66557788

สภาพเดิมของหนองแสงสาธารณประโยชน์

11223344

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน