นายอำเภอหนองสองห้อง

การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1245/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 193 ราย โดยกำหนดให้ไปดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8-%e0%b8%99%e0%b8%b2-นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

-นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  นายอำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ คุณธีระศักดิ์  บุตรธนู  เกษตรอำเภอคนใหม่

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557 ได้มีการเลี้ยงแสดงความยินดีกับ  คุณธีระศักดิ์  บุตรธนู  ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารของ อปท.และชาวอำเภอหนองสองห้อง  ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย : ข้อมูลโดย…สมชาย อุทัยประดิษฐ์ (คนอีสาน http://www.kknontat.com/somchai/)

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรอำเภอคนใหม่ คุณธีระศักดิ์ บุตรธนู ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรอำเภอคนใหม่ คุณธีระศักดิ์ บุตรธนู ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรอำเภอคนใหม่ คุณธีระศักดิ์ บุตรธนู ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรอำเภอคนใหม่ คุณธีระศักดิ์ บุตรธนู ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรอำเภอคนใหม่ คุณธีระศักดิ์ บุตรธนู ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรอำเภอคนใหม่ คุณธีระศักดิ์ บุตรธนู ชมคลิปทั้งหมดคลิก

IMG_9576

IMG_9575IMG_9570IMG_9582IMG_9584IMG_9558IMG_9586IMG_9560IMG_9559

แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

IMG_20140902_133530นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ย้ายมาจากอำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  มาดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอหนองสองห้อง ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557

การเลี้ยงส่งพัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง

พัฒนาการ1วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง ได้ร่วมเลี้ยงส่ง นายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งจะย้ายไปรับตำแหน่งที่อำเภอสีชมพู โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

123456789111213141516

 

 

 

 

17

 

 

 

นายอำเภอหนองสองห้อง

          กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ (อำนวยการสูง)โดยกำหนดให้ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และให้ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอโนนศิลา มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอหนองสองห้อง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifการเลื้ยงต้อนรับ นายธวัชชัย รอดงามhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gif

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557ชาวอำเภอหนองสองห้อง ได้มีการเลื้ยงต้อนรับ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ

384910617

 ขอต้อนรับ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 ขอต้อนรับ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 ขอต้อนรับ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 ขอต้อนรับ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifการเลี้ยงส่ง นายจารึก  เหล่าประเสริฐhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gif

423567910 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557 ชาวอำเภอหนองสองห้อง ใด้จัดงาน “สายใจผูกพัน สายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย”เพื่อเป็นการเลี้ยงส่ง นายจารึก  เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่ง นายอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จะเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557 ล้อหมุนจากบ้านพักนายอำเภอ เวลา 09.39 น.โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณ ลานคอนกรีตสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 การส่งเสริมอาชีพประชาชนของ นายจารึก เหล่าประเสริฐ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การส่งเสริมอาชีพประชาชนของ นายจารึก เหล่าประเสริฐ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเลี้ยงส่ง นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

รูปภาพ1

ข้อมูลอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ 0023.30/2827 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2555

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2555 ได้มอบนโยบายในการพัฒนาอำเภอหนองสองห้อง และภารกิจต่างต่างๆ เช่น การปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ การประกวดการรักษาความสะอาดหมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเชิดชูสถาบันและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วยชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  

การต้อนรับนายอำเภอหนองสองห้องคนใหม่

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการระดับสูง) อำเภอหนองสองห้อง แทน นายธวัชชัย รอดงาม ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการระดับต้น) อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2554 ในการนี้ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งมีชาวอำเภอหนองสองห้องร่วมให้การต้อนรับ ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมในครั้งนี้และได้จัดซุ้มอาหารร่วมให้การต้อนรับด้วย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557)

ทำเนียบนายอำเภอหนองสองห้อง 1

ทำเนียบนายอำเภอหนองสองห้อง 2

ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555)

-รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองสองห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554)

ประวัติอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
Proposed by. passara Date 11 July 2012
Approved by. Date 15 July 2012

Province : Khon Kaen
1 752

Description

ประวัติความเป็นมาของอำเภอหนองสองห้อง

เมื่อ ประมาณ 150 ปี ผ่านมาในอดีต ได้มีผู้คนกลุ่มหนึ่งอพยพจากประเทศลาว และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งนำโดยท้าวอามาตย์ ท้าวราชเสนา ท้าวราชาบุตร ท้าวบุตรวงศ์ ท้าวสุริโย และท้าวศรีกระดานพน เป็นผู้นำพากลุ่มคนมาตั้งถิ่นฐานดำรงชีวิตในดินแดนแห่งใหม่ที่มีภูมิประเทศ อุดมสมบรูณ์ อยู่ติดริมหนองน้ำลักษณะติดกันสองหนองน้ำ มีป่าไม้ล้อมรอบเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงใช้ชื่อถิ่นฐานใหม่ว่า”บ้านหนอง สองห้อง” โดยเรียกตามลักษณะของสภาพพื้นที่ ที่มีหนองน้ำและเกาะกั้นกลางออกเป็นหนองน้ำทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะ และในลักษณะเดียวกัน ในกลุ่มผู้อพยพก็ได้มีพระภิกษุติดตามมาด้วยหนึ่งรูป มีนามว่า “พระยาโล่ห์” ซึ่งเป็นผู้นำพาในการก่อตั้งวัดขึ้นเป็นแห่งแรก ในบริเวณเกาะกลางหนองน้ำทั้งสอง และใช้ชื่อวัดแห่งใหม่ว่า “วัดเกาะสะอาด”

ใน เวลาต่อมาได้มีประชาชนอพยพมาอยู่รวมกันมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการขยายพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย และที่ทำกินไปยังทิศใต้ของวัดเกาะสะอาด และได้ใช้ชื่อชุมชนใหม่ว่า “บ้านหัวหนอง” ผ่านมาอีกหลายปีก็มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นตาม โดยมีการติดต่อค้าขายกับจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงมีตลาดร้านค้าเกิดขึ้น ในพื้นที่ ทำให้มีถนนทางหลวงตัดผ่านระหว่างอำเภอพลไปยังจังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2488 เดิมเป็นถนนดินธรรมดาและได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ด้วยฝีมือแรงงานของประชาชนในพื้นที่

เมื่อปี พ.ศ.2504 ได้มีผู้มาอาศัยมากขึ้น มีการค้าขายเพิ่มมากขึ้น มีตลาดเพิ่มขึ้น รถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะก็เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งใน วันที่ 24 มิถุนายน 2504ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้มีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น และมีกำหนดการที่จะพักรับประทานอาหารกลางวันที่อำเภอพล โดยมีขบวนที่คุ้มกันอย่างหนาแน่น กล่าวคือ มีรถยนต์ร่วมขบวนถึง 45 คัน เฮลิคอปเตอร์ 3 ลำ โดยเส้นทางในการเดินทางได้วิ่งผ่านตลาดอำเภอหนองสองห้อง และในขณะที่ขบวนรถยนต์ติดตามกำลังวิ่งผ่านตลาดหนองสองห้องนั้น ได้มี ข้าราชการ พ่อ ค้า ประชาชนในพื้นที่ตลาดหนองสองห้อง ได้จัดขบวนตั้งแถว แสดงความยินดีอยู่สองฝั่งข้างเส้นทางจำนวนมากด้วยพลังของข้าราชการ พ่อค้า ประชนชน ในพื้นที่ตลาดหนองสองห้องจำนวนมากนั้น ทำให้ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์ ต้องหยุดขบวนเพื่อแวะพักเยี่ยมเป็นการชั่วคราว โดยไม่มีกำหนด ในระหว่างที่ท่านได้ใช้เวลาทักทายประชาชนในพื้นที่ตลาดหนองสองห้องอยู่นั้น ได้มีกลุ่มผู้นำตลาดหนองสองห้องขอเข้าพบหา ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ซึ่งนำโดยกำนันแก้ว จากนอก และครูหรู อมตะวงค์ เพื่อยื่นข้อเสนอขอตั้งตลาดหนองสองห้องเป็นกิ่งอำเภอหนองสองห้อง โดยให้เหตุผลว่าตลาดหนองสองห้องมีประชากรจำนวนมาก และมีหลายหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลจากอำเภอพล อีกทั้งตลาดหนองสองห้องก็ยังมีความพร้อมในด้านของสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ สำหรับก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงเรียนและโรงพยาบาล อย่างเหมาะสม

ด้วยเหตุดังกล่าว หลังจากที่ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รับเรื่องไปพิจารณาได้ไม่นานในวันที่27 ธันวาคม 2504 กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศยกฐานะเขต การปกครองหนองสองห้องขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหนองสองห้องพร้อมกันอีก 3 กิ่งอำเภอ ได้แก่
1. กิ่งอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา

2. กิ่งอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม
3. กิ่งอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย

โดยครั้งแรกกิ่งอำเภอหนองสองห้อง ได้แบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 4 ตำบลได้แก่

1. ตำบลหนองเม็ก

2. ตำบลโนนธาตุ

3. ตำบลตะกั่วป่า

4. ตำบลคึมชาด

กิ่ง อำเภอหนองสองห้องซึ่งก่อตั้งได้ประมาณเพียงปีเศษกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยก ฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองสองห้องเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2506 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 40 ตอนที่ 72 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2506 พร้อมด้วยกิ่งอำเภออื่นๆ อีก 5 อำเภอคือ

1.อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
2.อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
3.อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
4.อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

5.อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กระทรวง มหาดไทยได้แต่งตั้งให้นาย พยุง ศิริบูรณ์ มาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอหนองสองห้องเป็นคนแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ปัจจุบัน นายจารึก เหล่าประเสริฐ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองสองห้องคนที่ 28

สภาพทั่วไป

2.1ตำแหน่งที่ตั้ง

อำเภอ หนองสองห้องตั้งอยู่ที่ราบสูงโคราช บริเวณพิกัด T.C. 644404 อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวที่ตั้งของจังหวัด ประมาณ 96 กิโลเมตร

2.2 สภาพพื้นที่

อำเภอหนองสองห้อง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 319,743.75 ไร่ หรือประมาณ 514,504 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ที่เนิน ที่ดอนสลับกับทุ่งนา ทางทิศเหนือจะสูงกว่าทางทิศใต้ มีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน ไม่มีภูเขาและแม่น้ำ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือติดกับ อำเภอเปือยน้อย อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ติดกับ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อำเเภอพุทไธสงและอำเภอบ้านใหม่ ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออกติดกับ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตกติดกับ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

3.5 การปกครอง

อำเภอ หนองสองห้อง แบ่งการปกครอง เป็น 12 ตำบล 137 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 19,191 หลังคาเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 78,822 คน แบ่งเป็นชาย 39,371 คน หญิง 39,451 คน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

– อำเภอหนองสองห้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง แบ่งเป็น

1. เทศบาล 1แห่ง

– เทศบาลตำบลตำบลหนองสองห้อง

2. องค์การบริหารส่วนตำบล 12แห่ง ดังนี้

1. อบต.หนองสองห้อง

2. อบต.หนองไผ่ล้อม

3. อบต.ตะกั่วป่า

4. อบต.ดงเค็ง

5. อบต.หนองเม็ก

6. อบต.โนนธาตุ

7. อบต.หันโจด

8. อบต.ดอนดั่ง

9. อบต.ดอนดู่

10. อบต.คึมชาด

11. อบต.สำโรง

12. อบต.วังหิน

ที่มา : http://www.m-culture.in.th/album/145175/js/

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน