พ่อแม่คือพระในบ้าน

พ่อแม่คือพระในบ้าน

“หมั่นดูแลสอดส่องพระในบ้าน

ดีกว่าไปนั่งส่องพระนอกบ้าน”

คู่มือการดูแลพระในบ้าน (ขนาดไฟล์15.3 MB) คลิกดาวน์โหลด

พ่อแม่คือพระในบ้าน2

Picture2“พระ” หมายถึง  ผู้ประเสริฐ  ผู้ยอดเยี่ยม  เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติดีอยู่ในตัว  และประกอบความดีต่อผู้อื่น  โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน  ทำด้วยดวงใจอันเปี่ยมล้นอันเปี่ยมล้นด้วยความรัก  ความปรารถนาดีและความสงสารเป็นมูลฐาน  หากผู้ใดทำไดดังนี้  ไม่ว่าผู้นั้นจะครองเพศแบบไหน  วัยไหน  โลกย่อมแซ่ซ้องสรรเสริญผู้นั้นว่า  เป็นพระในสายตาของเขาและพร้อมที่ยกมือทั้งสองขึ้นไหว้บูชา  หรือยอมก้มศีรษะพร้อมทั้งกายหมอบราบกราบกรานด้วยความเต็มใจ  มิได้ตะขิดตะขวางหรือลังเลสักน้อย  เพราะเขาเห็นว่าผู้นั้น  คือ เนื้อนาบุญอันหาได้ยากของเขาอย่างแท้จริง

“ความเป็นพระ” อย่างที่ว่านั้น  มิใช่จะมีเฉพาะกับนักบวชในศษสนาใดศาสนาหนึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วไปเท่านั้น  ความจริง  เราท่านทุกคนต่างก็เคยประสบพระหรือมีพระประกอบด้วยคุณงามความดีดังกล่าวมาแล้วทุกคน  และมิได้พบที่ในป่า  ถ้ำ  ลำเนาเขา  หรือแดนบุญสถานนักบวชอื่นใดเลย

คำถามที่ถามต่อไปว่าแล้วพระในบ้านคือใคร  “พระในบ้าน” นั้นคือ “พ่อ” กับ “แม่” หรือพระที่อาศัยอยู่ในบ้านและยังมีลมหายใจ  คงไม่มีใครคัดค้านหรือกล้าปฏิเสธว่า  ท่านทั้งสองได้นามว่าเป็นพระนั้น  เพราะท่านมี “ความเป็นพระ” คือคุณงามความดีอยู่ในต้ว  และได้ปฎิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่ของตัวอย่างครบถ้วนบริบูรณ์  ทั้งในด้านจิตใจก็เปี่ยมล้นด้วย  ความรัก  ความปรารถนาดีและความสงสาร  อันเป็นเหตุชักจูงให้ท่านได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละยอมเป็น “ผู้ให้” อยู่ตลอดมา  ตามปกติเรามักจะแสวงหาพระนอกบ้าน  ไปกราบไหว้พระกันตามวัด  ตามถ้ำ  ตามป่า  หรือแม้อยู่บนยอดเขาก็ยอมไปกันด้วยความมุ่งมั่นว่าจะเป็นมงคลแก่ตัว  แม้จะไปค้างอ้างแรมกัน  หรือใช้เวลาเดินทางไปเป็นวันๆ  เราก็ยังทนหอบสังขารไปจนกระทั่งถึงท่านจนได้  พอได้เห็นท่าน  ได้กราบไหว้บูชาท่านแล้วก็กลับ  เท่านี้ก็เกิดความอิ่มใจหายเหน็ดเหนื่อย  โอกาสหน้าก็แวะเวียนไปหาท่านบ่อยๆ  เล่าทุกข์สุขให้ท่านฟัง  ท่านช่วยแก้ปัญหาชีวิตซึ่งมันคับอกคับใจให้ เป็นต้น  “พระนอกบ้าน” ที่ว่ามานี้เราไปหาได้  บูชาได้และทำได้บ่อยๆ เสียด้วยซ้ำไป

แต่เราทั้งหลายนี้  จะมีสักกี่คนเล่าที่นึกถึง “พระในบ้าน”กัน  พระในบ้านที่ใจจดใจจ่อรอท่านบรรดาลูกๆ จะมาหา  มากราบไหว้บูชาหรืออย่างน้อยๆ  มาให้ท่านเห็นหน้าก็ดีใจแล้ว  โดยมากเราต่างก็มักจะเสาะแสวงหากันแต่พระนอกบ้าน  ต้องดั้นด้นไปตระเวนหาเช่าพระนอกบ้าน  ซึ่งพระนอกบ้านปราศจากลมหายใจเข้ามาไว้ในบ้านด้วยราคาแพงๆ  ทำที่ประดิษฐานไว้ด้วยห้องหรูๆ  ราคาแพงลิบ  แต่พระในบ้านซึ่งมีลมหายใจอยู่  เรากลับปล่อยให้อดอยากปากแห้ง  ปล่อยให้ใจแล้งอับเฉาและเศร้าใจอยู่ตามลำพัง  เพราะปราศจากน้ำใจจากลูกๆ มาหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่น  พระในบ้านที่รอน้ำใจจากลูกๆ นั้นอาจยิ่งกว่า “ข้าวคอยฝน”  อย่างที่เราชอบเปรียบเปรยกันเสียอีก ท่านคงจะมิใช่เป็นผู้หนึ่งในจำนวน “โดยมาก”นั้นนะ

ความเป็นพระในบ้าน  จะมีสักกี่คนที่รู้  เพราะเรามักมุ่งแสวงหากันแต่พระนอกบ้าน  พระที่ไม่มีลมหายใจ  แม้จะต้องซื้อหาด้วยราคาแพง  แม้จะต้องลงทุนลงแรงมากมายกว่าจะได้มา  และมักจะเฝ้าปรนเปรอหรือบูชาแต่พระนอกบ้านเท่านั้น  แต่พระในบ้านซึ่งมีลมหายใจอยู่หรือใกล้ชิดอยู่กับตัวเราตลอดเวลา  เรากลับมองข้ามไปเสีย  เรื่องนี้ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า  คนคนนั้นเป็นคนอยู่ในวัยใด  ฐานันดรในสังคมอย่างไร  บางคนยังอาจไม่รู้จักความสำคัญพระในบ้านหรือยังมีคำถามอีกว่า  แล้วพระในบ้านคือใคร?…

คู่มือการดูแลพระในบ้าน (ขนาดไฟล์ 15.3 MB) คลิกดาวน์โหลด

พรจากพ่อแม่ คำพูด และกำลังใจดีๆ ที่ได้จากคุณพ่อและคุณแม่ ของเราถือเป็นธรรมะในใจ ที่เปล่งคำพูดดีๆ ออกมาสอนให้ลูกหลานได้รับรู้ในสิ่งที่ควรทำควรปฏิบัติ ไม่มีพรใดศักดิ์สิทธิ์และประเสริฐเท่ากับพรที่ได้รับจากพ่อแม่….

123boondeeklo16 วิธีการทำบุญ โดยไม่ต้องไปวัด ที่มา

โดยปกติแล้วหากเราจะทำบุญต่างๆ เรามักไปทำบุญที่วัด แต่ก็ยังมีวิธีการทำบุญวิธีอื่นๆอีกหลายวิธี ที่เราสามารถทำได้
1. ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่อยู่ในบ้าน ให้ท่านมีความสุข อย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจ หรือเป็นทุกข์ ถ้ามีโอกาสอาจซื้อของมาฝาก และเรียกพวกท่านให้รับประทานของที่เราซื้อมา

2. ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน
3. สวดมนต์ วันละ 1 บท
4. ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ อาหารคาวหวาน หรือ จะเป็นดอกไม้พวงมาลัย ให้พระพุทธรูปที่บ้าน
5. นั่งสมาธิอย่างน้อย 5 นาที
6. ไม่กินเนื้อสัตว์
7. พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ
8. ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น หากพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็อาจะไปบอกท่านว่า เราต้องการทำบุญ เนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัด และขอเสนอตัวไปขับรถไปส่งท่าน ณ. จุดมุ่งหมาย หรือ อาจถวายเงิน, ผ้าไตร, ผ้าจีวร หากพบว่าท่านกำลังซื้ออยู่ หรือ มีร้านอยู่ใกล้ ๆ พอดี
9. ถ้าทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือ ด้วยความเต็มใจและเราก็จะต้องไม่เดือดร้อน ทำตามกำลังความสามารถของเรา อาทิ ช่วยคนแก่ให้ข้ามถนน, แอบได้ยินคนคุยกันว่าไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ให้เงินเขาไปทั้ง ๆ เขาไม่ได้เดินมาขอ เป็นต้น
10. ให้คำแนะนำที่ดี ๆ กับผู้ที่มีความทุกข์และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเรา ให้มีความสะบายใจโดยที่คำแนะนำของเรานั้นจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
11. ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเรา ( ตรงนี้ยกเว้นล๊อตเตอร์รี่นะค่ะ… เพราะเราหวังผลจากล๊อตเตอร์รี่ที่ซื้อไปว่าอาจจะถูกรางวัล ซึ่งการทำตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น )
12. ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดี อาทิ อาบน้ำ, จานใส่อาหารต้องสะอาด,ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่อย่าให้มีกลิ่นเหม็น, หมั่นพูดคุย, คอยสังเกตุว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไป เช่น ชอบนอนในถุง หรือ ชอบนอนกับตุ๊กตา, วโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกัน อย่าคิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยง
13. จาน ชาม กินเสร็จแล้วควรล้างขึ้นมาทันที หรือ ถ้าไม่มีเวลา อย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออกให้หมดก่อน เพราะมดจะได้ไม่ขึ้นมาบนเศษอาหาร ทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด
14. ถือศีล 5
15. ให้อภัยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ตาม
16. สิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์

พ่อแม่เป็นบุคคลที่หาได้ยาก

พ่อแม่เป็นบุคคลที่หาได้ยาก  สมควรที่ลูกๆทุกคน ควรมีความกตัญญู รู้คุณ และตอบแทนพระคุณของท่าน หนังสือเล่มนี้ได้มาจาก คุณพ่อสุวรรณ ประทุมวิง ซึ่งปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว หนังสือเล่มนี้ไม่ทราบชื่อผู้เขียน เพราะส่วนนั้นได้ขาดหายไป ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพยกย่อง ขออนุญาตนำผลงานของท่านมาเผยแพร่ เพื่อให้ลูกๆได้ศึกษา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีความกตัญญู รู้คุณ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ต่อไป อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
62754491931021211311332012114435333111252แอปสร้างภาพถ่ายคอลลาจ_ovuWlA
พ่อแม่คือพระในบ้าน43IMG_1337612131433

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน