รู้ทันเอดส์

– เอดส์ หรือ AIDS (Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์  ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว  แหล่งสร้างภูมิค้มกันโรค  ทำให้ติดเชื้อโรคชนิดฉวยโอกาส เช่น วัณโรค ปอดบวม หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว  คลิกรายละเอียด  รู้ทันเอดส์-1  รู้ทันเอดส์-2 

-การดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์โรคเอดส์ได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวาง  ในประชาชนทุกกลุ่ม  อันเป็นผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น  แต่ในภาวะปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ มีข้อจำกัดที่จะรับผู้ป่วยได้หมด  ประกอบกับอาการบางอย่างสามารถดูแลรักษาด้วยตนเองได้ที่บ้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน